Lytt til tekst
SØK MENY

50 000 kroner til barna i Syria

I fylkesutvalget 16. februar ble det enstemmig vedtatt blant alle politiske partier å hjelpe barna som rammes av konflikten i Syria.

I fylkesutvalget 16. februar ble det enstemmig vedtatt blant alle politiske partier å hjelpe barna som rammes av konflikten i Syria, som er en av de verste humanitære tragediene i moderne historie. Fylkeskommunens støtte bidrar til umiddelbar respons overfor de mest sårbare og utsatte barna.

– Krigen i Syria har utviklet seg til å bli en langvarig krisesituasjon for millioner av barn. Med den rette hjelpen kan barn reddes fra elendigheten. Vi ønsker å vise medmenneskelighet, bidra til at barna skal få minst mulig mén og komme raskest mulig i gang med hverdagslivet igjen, sier fylkesordfører i Vestfold, Rune Hogsnes.

Redd Barna er spesialister i nødhjelpssituasjoner og arbeider hver dag for at flere barn skal overleve, lære og være trygge. Barna får mat og drikke, varme klær, helsehjelp samt hjelp til å bearbeide fryktelige opplevelser. På litt lengre sikt bidrar også hjelpen til å gi barna i Syria skolegang og en tryggere oppvekst som skaper varige, positive endringer for tusener av gutter og jenter.

Noen av tiltakene til Redd Barna

  • Redd Barna bidrar med barnevennlige områder i leire i utkanten av Aleppo. Der dekkes barnas elementære behov, i tillegg til å hjelpe dem med å bearbeide grusomhetene de har opplevd og fremdeles lever under
  • Hver måned overfører Redd Barns USD 110 på kort til nær 3 000 familier. Pengene brukes til innkjøp i lokale butikker. På denne måten sørger de for at hjelpen er bærekraftig
  • Redd Barna har etablert mottakssentre og deres partnere har delt ut nær 5 000 matrasjoner, 850 familiepakker med mat, 828 pakker med mat til nyfødte samt 235 nyfødt-pakker
  • Redd Barnas helseteam har hittil behandlet 1 736 pasienter mens 889 er screenet/sendt videre til andre tilbud. Redd Barna får påfyll av medisiner mens pasientene fortsetter å komme
  • Enda 3 500 «arrival kits», 2 390 baby kits og 3 600 dignity kits, 4 700 nye matrasjoner og vinterklær til 2 500 husstander er klare for distribusjon
  • Idet det rapporteres om mange enslige mindreårige flyktninger bidrar Redd Barna i samarbeid med UNICEF med sjekklister for å gjenforene barna med familien / alternativt sikre trygt opphold


Les mer om Redd Barnas arbeid på www.reddbarna.no.

Emneord: Kultur