Lytt til tekst
SØK MENY

315 trenger læreplass

315 søkere står fortsatt uten læreplass

Av i alt 825 søkere til opplæring i bedrift har 510 søkere fått læreplass, mens 315 søkere står fortsatt uten læreplass.

Det er særlig innenfor fagene helsearbeiderfaget, IKT-servicefaget, salgsfaget, elektrikerfaget, tømrerfaget, dataelektronikerfaget, bilfaget: lette kjøretøy, sikkerhetsfaget, barne – og ungdomsarbeiderfaget og automatiseringsfaget hvor søkere mangler læreplasser.

Vestfold trenger flere læreplasser

Arbeidet med formidling av elever som søker læreplass, vil fortsette gjennom august og fram til 1. september, med mål om flest mulig læreplasser for de som har søkt. Elever med rett til tre års videregående opplæring vil få et tilbud om Vg3 fagopplæring i skole hvis det ikke blir mulig å framskaffe nok læreplasser. De vil bli kontaktet i begynnelsen av august. Etter det tredje året i skole kan elevene framstille seg til fagprøve eller svenneprøve dersom Vg1 og Vg2 er bestått.

Alle søkere til læreplass som ikke har fått læreplass, oppfordres til selv å skaffe seg lærebedrift.

Ungdommene som søker seg ut i lære, trenger læreplass. Vestfold fylkeskommune trenger flere lærebedrifter. Kommuner og bedrifter som kan bidra med yrkesopplæring for ungdom, oppfordres til å ta kontakt med Vestfold fylkeskommune, fagopplæringsseksjonen (fagopplaring@vfk.no).

På samme sted finnes det informasjon om hvordan bli godkjent som lærebedrift.

Andreinntaket er også klart

Også andreinntaket for videregående skoler i Vestfold er klart. Det er fortsatt 472 ledige skoleplasser i fylket. Det er 9080 søkere fra Vestfold. Det er 120 flere søkere til videregående skole i Vestfold i år enn i fjor. Det er en jevn fordeling av søkere til yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Emneord: Utdanning