Lytt til tekst
SØK MENY

- Vi har høyere ambisjoner på elevenes vegne

Utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson i Vestfold fylkeskommune. Foto: VFK
I dag ble nye skolebidragsindikatorer for videregående skoler publisert av Utdanningsdirektoratet, og resultatene for 2017/2018 viser at Vestfold ligger under landsgjennomsnittet.

- Dagens resultater er litt overraskende. Vi er selvsagt ikke fornøyde, og har høyere ambisjoner på elevenes vegne. Når det er sagt, ser vi positivt på at vi får nok et målepunkt som gir oss informasjon og kunnskap om hvordan det går med våre elever, sier Lisbeth Eek Svensson, utdanningsdirektør i Vestfold.

I år er det første gangen Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. De bygger videre på kunnskapen fra tidligere års forskningsrapporter fra til Senter for økonomisk forskning (SØF, 2016) og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU, 2017).

- Vi skal bruke tiden som kommer til å bli kjent med det nye indikatorsettet og analysere dette grundig sammen med andre typer målinger vi har. I dialog med den enkelte skole, vil vi drøfte hva som skal til for å forbedre våre resultater, sier Eek Svensson.

De nye indikatorene viser hvor mye den enkelte videregående skole bidrar til å løfte elevenes karakterer, få elevene til å bestå og sørge for at de ikke slutter underveis.

Nyttig kunnskap til kvalitetsarbeidet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), signaliserer at den nye modellen for beregning av skolebidrag kommer til å brukes i årlige rapporteringer fremover. Statistikken skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget, og vil bli nyttig i det igangsatte kvalitetsarbeidet i Vestfold.

- Vi må være tålmodige og holde fast i det gode utviklingsarbeidet vi har satt i gang. Vi har en helt ny felles strategiplan for videregående opplæring i Vestfold, og vi har stor tro på de tiltakene som ligger i den. Sammen med skolene skal vi prioritere tiltak som betyr mest for elevenes læring og utvikling. Utviklingsarbeid tar tid, og vi har høye forventninger til at dette arbeidet på sikt vil gi positive resultater, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson.

Fylkesresultater for Vestfold

I følge Utdanningsdirektoratet, er det forhold med betydning for elevenes resultater man ikke kjenner eller ikke kan måle. Det er derfor ikke mulig å rendyrke skolens virkelige bidrag, men den nye statistikken gir en indikasjon.

Skolebidragsindikatoren en relativ størrelse, der alle de videregående skolene måles opp mot landsgjennomsnittet på tre indikatorer – karakterpoeng, årsbestått og deltakelse. Les mer om skolebidragsindikatoren for skoleåret 2017/2018.

Resultatene for studieforberedende utdanningsprogram i Vestfold: 

Studieforberedende utdanningsprogram

Resultatene for yrkesfaglige utdanningsprogram i Vestfold:

Yrkesfaglige utdanningsprogram


Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold 2017-2022 gir retning for et kunnskapsbasert og systematisk arbeid med å heve kvaliteten på det videregående opplæringstilbudet. Arbeidet med tiltakene startet for alvor ved starten av dette skoleåret.

Emneord: Utdanning