Lytt til tekst
SØK MENY

- Karriereveileding blir stadig viktigere

Fra venstre: Leder av hovedutvalget for utdanning, Frode Hestnes, og leder av Karrieresenteret Vestfold, Line Hogstad
Endringene i arbeidsmarkedet skjer stadig raskere og mange av oss må regne med å ta utdannings- og karrierevalg flere ganger. Det gjør tilbudet om offentlig karriereveiledning mer aktuelt enn før.

Denne uka markerer Karrieresenteret Vestfold sitt 10 års jubileum. Det skjer samtidig som regjeringen foreslår å lovfeste at alle fylkeskommuner skal ha et tilbud om karriereveiledning, som er gratis og åpent for alle innbyggere.

På dette området har Vestfold banet vei og etablerte et offentlig tilbud om karriereveiledning allerede i september 2009, selv om det ikke var en lovpålagt oppgave. Karrieresenteret Vestfold ble etablert som et partnerskap mellom NAV Vestfold og Vestfold fylkeskommune.

- Det er viktig med karriereveiledning i videregående skole, men det er også svært viktig seinere i livet for å sikre at flere holder seg i arbeid og at næringslivet får den kompetansen de trenger. Her har vi som fylkeskommune et ansvar, fordi dette er viktig for enkeltmennesket og vestfoldsamfunnet. Karriereveiledning kan være en flott støtte for mange, og jeg oppfordrer våre innbyggere til å benytte seg av tilbudet, sier Frode Hestnes, leder av hovedutvalget for utdanning i Vestfold fylkeskommune. 

Oppfordrer til å benytte tilbudet

Tall fra OECD viser at om lag halvparten av jobbene i OECD-landene kommer til å forsvinne eller forandre seg radikalt i løpet av de neste 10 til 20 årene.

- Tilbudet om karriereveiledning blir mer og mer viktig for innbyggerne våre. I framtiden må vi i større grad regne med å bytte jobber og tilegne oss ny kompetanse. I endringstider kan det være nyttig å ta en samtale med en karriereveileder. Det kan bidra til å gjøre en person bevisst på sin kompetanse og hvilke muligheter som kan være aktuelle innen utdanning og arbeidsliv, sier Line Hogstad, leder av Karrieresenteret Vestfold.

Nasjonale undersøkelser viser at den vanligste årsaken til å oppsøke en karriereveileder, er et behov for veiledning om utdanningsmuligheter, og deretter jobbmuligheter. Karrieresenteret Vestfold er et gratis tilbud til alle over 19 år, både de som søker jobb og de som har jobb.

- Blant dem som har vært hos oss sier 95 % at de var fornøyde med karriereveiledningen de fikk. Vi ønsker at flere skal kjenne til det flotte tilbudet vi tilbyr. En samtale hos oss, kan gi mennesker den retningen de trenger for sin videre karriere, sier Line Hogstad.

Karrieresenteret i Vestfold tilbyr individuelle samtaler, men har også et veiledningstilbud til grupper. I tillegg er karrieresenteret et ressurs- og kompetansesenter for rådgivere i skolen og veiledere i NAV.

Emneord: Utdanning