Lytt til tekst
SØK MENY

- Det handler om å mestre livet

I ett år har lærere, assistenter og PPT-rådgivere i Vestfold fylkeskommune arbeidet med hvordan de best mulig kan møte ungdom som sliter psykisk.

Ved hjelp av verktøy som kan brukes i hverdagen, skal elevene ved Thor Heyerdahl videregående skole settes i stand til å bedre takle daglige stressfaktorer og traumatiske opplevelser. 

– Vi ønsker å øke motstandsdyktigheten blant unge til å takle utfordringene både hjemme og i skolehverdagen. Ved å bidra til økt livsmestring, økt livskvalitet og trivsel håper vi at vi også kan øke andelen av elever som fullfører og består videregående utdanning. Dette er relevante problemstillinger for alle våre elever. Det handler om å mestre livet, sier rektor Robert Rognli ved Thor Heyerdahl videregående skole.

Hindre frafall

Det er kursholderne Leo Wolmer og Daniel Hamiel som har ledet de tre samlingene på skolen som bygger på programmene Immediate Restructuring of Traumatic Events (IRTE) og School Resilience Program (SRP). Wolmer og Haimel er begge psykologer og forskere med bakgrunn fra Israel, men verktøyene de har med seg for å håndtere krevende situasjoner kan fint videreføres til Norge.

– 30 prosent av norske elever fullfører ikke videregående skole. Dermed faller de utenfor inngangsporten til karriere eller høyere utdanning. Mye har vært prøvd, med vekslende hell, for å bremse frafallet, sier psykolog og førsteamanuensis Tore Aune fra Nord Universitet.

I SRP-programmet, som først og fremst er rettet mot lærere og assistenter, fokuseres det på livsmestring i skolen og på å hjelpe elevene gjennom vanskelige situasjoner.

– Lærerne er undervisere, men også rollemodeller for elevene. Derfor er måten lærerne takler ulike situasjoner på viktig, samtidig som de skal gi elevene verktøyene de trenger for å håndtere negative tanker og dermed og oppnå en bedre psykisk helse, sier Aune.

Måler effekten 

Lærere og assistenter har gjennom tre samlinger jobbet med å øke elevenes motstandsdyktighet både hjemme og på skolen. PP-tjenesten har fordypet seg i programmet Immediate Restructuring of Traumatic Events (IRTE) – en ny og effektiv behandlingstilnærming ved traumatisering. Begge programmene har sitt utspring i et nært samarbeid mellom Nord Universitet og Vestfold fylkeskommune.

Tredje og siste samling på Thor Heyerdahl videregående skole er nylig gjennomført, men arbeidet med å øke beredskapen innenfor psykisk helsevern stopper ikke der. I skoleåret 2017-2018 videreføres programmene med en ytterligere spissing der totalt 11 klasser ved Thor Heyerdahl og Sandefjord videregående skoler deltar i en pilot på forskningsarbeid.

– Effekten av programmene skal måles gjennom til sammen ti leksjoner. Etter opplæringen vi har vært gjennom har jeg tro på at vi nå er enda bedre organisert og rustet til å ta det videre. Nå skal vi måle om programmene har den effekten vi tror de har. Håpet er at dette på sikt kan videreføres ved flere skoler i Vestfold fylkeskommune, sier rektor Robert Rognli.

Emneord: Utdanning