Forumets styre

Gå direkte til

Forumets styre er sammensatt med deltakere som dekker viktige samfunnsinteresser i Vestfold. Deltakelsen gjelder fra 2016.
Fra venstre: Christian Robak, Elisabet Rui, Rune Bakke, Hilde Hoff Håkonsen, Thormod Hansen, Olaf Brastad, Jan Erik Nærsnes (styreleder), Benjamin Rød (daglig leder). Ikke på bildet: Ingar Lindheim, Bjørn Ole Gleditsch, Elin Weggesrud. Foto: Vestfold klima- og energiforumStyrets sammensetning

Jan Erik Nærsnes  - Styrets leder, leder av Hovedutvalg for Klima, energi og næring i Vestfold fylkeskommune

Bjørn Ole Gleditsch - Sandefjord kommune, oppnevnt av KS Vestfold

Olaf Brastad - Bellona, anbefalt av NHO Vestfold

Thormod Hansen - Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg - EBA, anbefalt av NHO Vestfold

Elin Weggesrud, Sande kommune, oppnevnt av KS Vestfold

Elisabet Rui - Fylkesmannens Miljø- og samfunnsikkerhetsavdeling

Christian Robak - Oppnevnt av LO Vestfold

Rune Bakke - Høgskolen i Sørøst-Norge HSN

Ingar Lindheim - Esso Norge, anbefalt av NHO Vestfold

 

Referat fra styrets møter

Styremøter fra 2015 og tidligere er ikke tatt med i denne oversikten

21. august 2019

Styremøte hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dagsorden

Referat

27. mai 2019

Styremøte hos Vestfold fylkeskommune

Dagsorden

Referat

13. februar 2019

Møtet ble hold hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Dagsorden

Referat

5. november 2018

Møtet ble holdt hos Sandefjord Lufthavn.

Dagsorden

Referat

Presentasjon fra Live Rud i Vestfold fylkeskommune

Presentasjon fra Lars Guren, Sandefjord Lufthavn AS

14. juni 2018

Møtet ble holdt i etterkant av omvisning på omsorgsboliger i Andebu, som blir bygget i krysslaminert tre.

Dagsorden

Referat

1. mars 2018

 Dagsorden

Referat

27. november 2017

Referat fra møtet 27.11.2017 

Orientering om Haugar fjellhall - Rune Gjerden og Kjell Thu, Tønsberg kommune

Orientering om energibruk i Tønsberg kommune - karten Tollefsen

14. september 2017

Dagsorden

Referat

 22. juni 2017

Referat fra møtet 22.06.2017
Sak 17/17. Kommunenes partnerbidrag

2. mars 2017

Dagsorden

Referat

12. januar 2017

Referat fra møtet 12.01.2017

Årsmelding 2016

Orienteringer;

Forumets aktiviteter ved overgangen til 2017

Om Høgskolen i Sørøst-Norge og Fakultet for Teknologi, naturvitenskap og maritime fag


Om institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi

FoU-arbeid omkring biogass

Smart energibruk i bygg

CO2-fangst og industrisamarbeid

Om Institutt for elektro, IT og kybernetikk

10. november 2016

Referat

Innledningsvis ga ASKO avdeling Vestfold-Telemark en presentasjon av ASKO som bedrift og ASKO’s energi- og klimaambisjoner

Orientering om forumets arbeid i 2016

29. september 2016

Referat  
Velkommen til nytt styre
Om forumet, partnere og arbeidet i forumet

2. juni 2016

Protokoll

9. mars 2016

Protokoll

16. februar 2016

Protokoll