Partnere

Gå direkte til

Partnere i Vestfold klima- og energiforum

Vestfold klima- og energiforum består av partnere fra privat og offentlig sektor. 

Etter at flere kommuner er slått sammen er kommunene Tønsberg, Re, Larvik, Færder, Sandefjord, Horten, Holmestrand, og Sande partnere i forumet.

Vår partner Kommunalbanken tilbyr grønne lån til klima- og miljøriktige investeringer med 0,1 prosentpoeng rabatt på gjeldene marginer på lån med p.t.-rente, fast rente eller flytende rente tilknyttet 3-måneders Nibor.