Kommunenes arbeid med klima og energispørsmål

Gå direkte til

Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet med energieffektivisering og reduksjon av klimgassutslipp i Norge. Vi bygger nettverk rundt dette.

Nedenfor presenterer vi fortløpende informasjon om arrangementer som gjennomføres.

Kommunenes arbeid med klima og energispørsmål

31.5.2018 Larvik

Nettverk om klimasats-midler 2018

14.12. 2017   Statens park - Tønsberg

Fagdag om overvannshåndtering

16.11. 2017   Sliperiet - Larvik

Partnertur til FutureBuilt-konferansen

08.06 2017    Bærum kulturhus - Bærum

Kunnskapsgrunnlaget i klima- og energiplanleggingen. Del II

24.03. 2017   Statens park - Tønsberg

Klimasats 2017 - "Idemøte"

11.01. 2017   Statens park - Tønsberg

Kunnskapsgrunnlaget i klima- og energiplanleggingen

28.10. 2016  Statens park - Tønsberg

"Skrivetime" - Klimasats-tilskuddsordningen

06.06. 2016  Statens park - Tønsberg

Nettverksmøte om klima- og energiplanlegging

03.05. 2016   Statens park - Tønsberg