Energismarte bygg

Gå direkte til

Vestfoldsamfunnet skal bli ledende på å redusere og effektivisere bruken av energi i dagens og framtidas yrkesbygg og flerbolig-bygg.

Dette er en hårete ambisjon for det vi ønsker skal bli et nettverk av aktører innen forvaltning og drift av eksisterende yrkesbygg, og planlegging, prosjektering og bygging av nye bygg.

På denne siden vil vi rapportere det som skjer i nettverket. Vi gjengir presentasjoner som er holdt, eller oppsummering av aktiviteter.

Det vil også bli produsert korte aktueltartikler om det som skjer i og omkring Vestfold. Disse ligger under Aktuelt i toppmenyen. De er også lenket til i oversikten nedenfor.

Ambisiøse energioppgraderinger

12.9.2018 Bydelshuset, Tønsberg

Klimanøytralt og bærekraftig hos ASKO Vestfold-Telemark (kommer)

22.03. 2018  Hegdal industriområde Larvik

 

Besøk på byggeplassen til nye Horten videregående skole (kommer)

08.03. 2018  Horten videregående skole

 

Energi fra berggrunnen til varme og kjøling

22.02. 2018   Torp Sandefjord lufthavn

 

Regional konferanse om Energismarte bygg

11.01. 2018    Bølgen kulturhus i Larvik


Informasjonsmøte med private eiendomsaktører

15.06. 2017   Alfa Eiendom Larvik


Treff for driftsteknisk personell i bygg

31.05. 2017   Åsgården skole i Horten


Seminar om Nye Horten videregående skole

17.01. 2017   Horten


Hva er Breeam?

01.12. 2016   Nasjonalparksenteret - Tjøme

Rehabilitering av bygg - fokus energi 

23.11. 2016   Gjennestad videregående skole

Minikonferanse om Smart energibruk i bygg

16.09. 2016    Statens park i Tønsberg