Studietur til Splitkons massivtrefabrikk i Åmot  6. desember

Gå direkte til

Sammen med Trebruk 014 AS og fylkesmannen i Vestfold arrangerte forumet en studietur til Splitkons nye produksjonsanlegg for massivtre-elementer til byggsektoren.  Dette skjedde  6. desember.
Krysslaminerte tre-elementer i etasjeskille og vegger, limtredragere som ekstra bæring Foto: Faksimile fra Splitkons nettside


Massivtre - eller mer presist krysslaminert tre - er på full fart inn i norske byggeprosjekter. Fram til nå er disse byggevarene importert, i første rekke fra Østerrike.

Ved nyttår åpner Norges første og Nordens kanskje største produksjonslinje av KL-tre hos Splitkon AS i Åmot sør for Hønefoss. Produksjonen skal baseres på norsk tømmer, og produksjonen retter seg mot det norske byggemarkedet.

Sammen med Trebruk 014 As og Fylkesmannen i Vestfold arrangerte forumet en studietur til fabrikken torsdag den 6. desember. I overkant av 20 deltakere fra offentlige og private virksomheter i Vestfold og Buskerud fikk en dag med interessant og konkret kunnskap om treverkets egenskaper som byggelement i krysslaminert form.

Her er programmet for studieturen.

Daglig leder Morten Johannesen orienterte om Splitkons historie, ambisjoner og strategi.

Forsknings- og innovasjonssjef Kristine Nore ga en innføring om treverks egenskaper som byggeelement, hygrotermiske egenskaper, isolasjonsevne og betydning for inneklima og komfort.

Deltakerne fikk en omvisning i den stor fabrikkhallen - i massivtre. Siste finpuss og installering av maskiner pågikk i produksjonslinjen før den forestående oppstarten rundt nyttår.

Bussturen ble benyttet til utveksling av synspunkter om KL-tre og planer om bygg som kan reises med KL-elementer - massivtrebygg.

En oversikt over offentlige bygg i massivtre i Vestfold og Telemark finner du i denne lenken.

.