Studentboliger i massivtre på Bakkenteigen - hvordan ble resultatet?

Gå direkte til

Vi inviterte oss til Samskipnadens ferdige massivtrebygg ved USN på Bakkenteigen den 5. september. Hvordan ble resultatet? Hvordan er det å bo der?
De nye studentleilighetene bygd i massivtre ruver med sine seks etasjer Foto: Vestfold klima- og energiforum


Det er mye fokus på å bruke massivtre som byggevare - og klimanytten av dette. Det inviteres stadig til befaringer på byggeplasser hvor massivtreelementer monteres på plass. Et mer presist uttrykk enn massivtre er klysslaminert tre eller KL-tre.

Befaringen

Denne gangen fikk vi anledning til å få besøke et ferdig innflyttet hybelbygg i massivtre. Vi besøkte de nye studentboligene på Bakkenteigen i Horten og så og hørte hvordan resultatet er blitt, og hvordan det er å bo der. 156 studenter flyttet inn i leiligheter tidlig i august. Studentene Truls og Ine delte av sine erfaringer på rundturen i bygget. 

Av praktiske årsaker var det satt ei deltakergrense på 30 personer. Denne var fyllt opp.

Delikate detaljer i døråpningene

Orienteringer om byggeprosjektet

Etter befaringen var det presentasjoner av prosjektet fra byggherrens side og entreprenørens side.

Christian Berg fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) ga en innføring i samskipnadens strategi og tenking rundt studentboliger bygd i KL-tre (krysslaminert tre) her på Bakkenteigen. Han beskrev også de rammevilkårene samskipnaden har for bygging av studentboliger. Tilsvarende prosjekter i Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Porsgrunn, Bø og Seljord ble også presentert - alle i KL-tre.

Håvard Kirkebøen har vært Veidekke Entreprenørs anleggsleder. Han gikk blant annet mer i detalj inn i massivtres egenskaper som byggeelement i større byggeprosjekter, energiløsninger og hvordan en planprosess for å få reist et vellykket bygg bør foregå.

Som en avslutning på arrangementet tegnet Per Arild Aasheim fra Trebruk 014 AS et bilde av KL-tre som byggeelement i tida framover, og at det nå bygges opp norske produksjonslinjer for massivtre, blant annet på Splitkon AS i Åmot i Buskerud.

Programmet og deltakerliste kan leses her

Deltakere foran massivtrebygget på Bakkenteigen - kledd i malmfuru.  Foto - Heidi Pettersen, Samskipnaden SSN