Smart energibruk i bygg - minikonferanse

Gå direkte til

Det er på tide å samle krefter og fokus mot energiforbruket i våre bygg. Vi starter nettverksbyggingen.
Horten videregående skole i 2016 Foto: Vestfold klima- og energiforum


Det hadde i et års tid vært planlagt å fokusere på å få opp bevisstheten om energibruk i dagens yrkesbygg - både offentlige og private. Ideen ble lansert inn mot arbeidet med en regional plan for klima og energi, og kom ut igjen som en av planens viktige satsingsområder.

Dermed var det bare å sette i gang med et oppstartsarrangement kalt Smart energibruk i bygg - minikonferanse.

53 deltakere fikk konkrete smakebiter av hva energibruk i dagens bygg og framtidas bygg dreier seg om.

Smart energibruk i bygg

16. september 2016 - Auditoriet i Statens park, Tønsberg

Programmet

Framtidas bygg - hvordan kan vi ligge i forkant?
Jette Cathrin Hopp, Snøhetta

Å bygge innovativt er smart - også utenfor storbyene
Emil Eriksrød, R8 Property

Høye miljøambisjoner ved renovering av offentlige bygg
Lene Lad Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF

Vestfold - Grønt skifte i praksis
Lene Westgaard-Halle, styreleder i forumet og leder i hovedutvalg for klima, energi og næring