"Skrivetime" - Klimasats-tilskuddsordning

Gå direkte til

Miljødirektoratet kunngjorde 28. april en ny tilskuddsordning for kommunene kalt Klimasats med søknadsfrist sist i juni. 100 millioner var satt i spill. Kommunene ble invitert til "skrivetime" 6. juni.


I forbindelse med den nye tilskuddsordningen med svært kort søknadsfrist arrangerte forumet et møte for bykommunene i Vestfold og Grenland med fokus på lokale fyllestasjoner for biogass.

Hensikten med møtet var faglig informasjon om biogass som drivstoff, drøfting av aktuelle spørsmål og samordning av argumenter og begrunnelser for eventuelle kommunale søknader.

Hva vi kan oppnå:
•    Vi deler litt mer kunnskap rundt hva dette dreier seg om – biogass som drivstoff i Vestfold og Grenland
•    Vi deler forståelse av søknadsordningen – forutsetninger, innretning og prosess
•    Vi finner den gode måten å argumentere klimanytten i tiltaket
•    Vi deler litt referansestoff for søknaden og verdikjedeargumenter
•    Kostnader og finansieringsspørsmål
•    Samhandling for å vise at dette er tiltak i et større nett for fyllestasjoner regionalt
•    Søker kommunen om tilskudd til andre tiltak også?

Den konkrete søknaden skal sendes gjennom direktoratets digitale søknadssenter fra den enkelte kommune.