Skagerak Energi styrker innsatsen på biogass som drivstoff

En stor internasjonal energiaktør gir nye krefter til arbeidet med å etablere et drivstoffmarked med biogass i Norge. Franske Air Liquide kjøper seg inn med 51 % i Skagerak Naturgass AS.

Air Liquide

Air Liquide er internasjonalt store på energigassen hydrogen og brenselceller. Konsernet er i totalt 80 land med 65.000 ansatte. I 2014 gikk de inn i biogassmarkedet i Sverige, og ble heleier av svenske Fordonsgas - som distribuerer biogass til sine 42 fyllestasjoner av totalt 165 i Sverige. De ser nå mulighetene for biogass i det norske markedet.

Air Liquide har stor kompetanse i teknologien for produksjon, lagring og distribusjon av energigasser, og de har allerede etablert en fyllestasjon for hydrogen på Rosenholm i Oslo.

Avtalen setter ny fart i fornybar transportenergi

Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse åpnet av den franske ambassaderåden Lise Moutoumalaya 28. august. Konsernsjef Knut Barland i Skagerak Energi ga tydelig uttrykk for å være meget godt fornøyd med den avtalen som er inngått. Det gir grunnlag for en betydelig kraftigere satsing på å introdusere biogass som drivstoff for kjøretøy.

Vi vil fortsatt bli i Porsgrunn, sier Frode Halvorsen, administrerende direktør i Skagerak Naturgass AS.  

Det skal satses på infrastruktur knyttet til lagring og distribusjon av biogassen. Framtida vil bestå av både trykksatt gass (CBG) og flytende (LBG). Skagerak Naturgass kjøper som kjent biogassen fra Greve Biogass i en 20-års avtale.

Det nyetablerte eierskapet åpner også store muligheter for å få fart på hydrogen som energibærer i norsk veitransport og sjøtransport.

Det nyorganiserte selskapet vil for øvrig bytte navn om kort tid.

Litra AS satser biogass

I tråd med sin erklærte miljøpolicy skal stortransportøren Litra i løpet av de nærmeste årene investere i minimum 100 biogassdrevne kjøretøy. Det er inngått en intensjonsavtale med Skagerak Energi om levering av biogassen.

Dette er et svært viktig bidrag for å løse «høna og egget»-problematikken innen fornybar transportenergi. Nå foreligger det en etterspørsel etter drivstoff som vil løse ut tilbud i form av fyllestasjoner.

Enova vurderer støtteordning

En rykende fersk rapport om muligheter og barrierer for økt bruk av biogass til transport er utført av Sund Energy.

Enova følger opp denne i en pressemelding 28. august, og vurderer å utvide støttetilbudet. Hittil er det gitt investeringsstøtte til produksjonsanlegg for biogass. Nå vurderes også støtte til infrastrukturen i transportsektoren – det vil si fyllestasjoner og forhåpentligvis også kjøretøyinvesteringer.

Emneord: