Forbud mot fyring med mineralolje

Gå direkte til

Sammen med Horten kommune arrangerte Vestfold klima- og energiforum til seminar om utfasing av fossil fyringsolje 22. mai.
Forbudet mot fossil fyring er rett rundt hjørnet. Foto: Naturvernforbundet, kampanjen Oljefri.

Forbudet mot fossil oppvarming trer i kraft i 2020. I samarbeid med Horten kommune arrangerte vi et lite seminar for å avklare spørsmål knyttet til forbudet som trer i kraft fra 2020. Marit Hepsø fra Miljødirektoratet presenterte grundig ulike sider ved forbudet. Presentasjonen står godt på egne bein, så lurer du på flere ting knyttet til forbudet, ta en kikk på presentasjonen.

Vi vil gjerne trekke fram noen viktige punkter som ble diskutert og besvart:

  • Forbudet gjelder bruk av mineralolje (altså fossil olje, parafin, diesel) til oppvarming av bygg. Det betyr at gass fortsatt er lovlig, men det jobbes med forbud mot også det. Uansett er det ikke tillatt å installere oppvarming på fossil gass (naturgass) i nye bygg.
  • Landbruksbygg og midlertidige bygg er unntatt forbudet, men et forbud kan komme på et senere tidspunkt.
  • Kommunen kan gi unntak fra forbudet i særskilte tilfeller. Dette skal være en sikkerhetsventil, ikke et hull i regelverket. Det er uansett viktig å tenke på, at dersom det er veldig vanskelig å bytte ut en oljefyr (f.eks. byggteknisk) eller at bygget snart skal rives, så kan man fyre med bio-olje.
  • Forskriften gjelder ikke for fjernvarmeanlegg. Det vil si anlegg med nominell effekt på over 1 MW. Det skilles ikke mellom såkalte nærvarmeanlegg og fjernvarmeanlegg.
  • Oljefyr kan brukes som beredskap. Det er imidlertid viktig å skille mellom beredskap og spisslast. Spisslast er når man har økt effektbehov i svært kalde perioder, mens beredskap er f.eks. ved langvarig strømutfall. Det kan også forsvares som beredskap dersom man, som i tilfeller i vinter, har hatt vansker med å få tak i pellets til fyring i Norden.

Til sist er det viktig å minne om at kommunene bør gå foran med et godt eksempel til sine innbyggere og bedrifter i kommunen!