Seminar om offentlige innkjøp av kjøretøy og transporttjenester

Gå direkte til

18. oktober samlet vi innkjøpskompetanse fra Vestfold, Telemark og Østfold for å dele erfaringer om klimavennlige innkjøp.
Renovasjonsbil fyller biogass i Tønsberg Foto: Vestfold klima- og energiforum

For å redusere klimagassutslippene med 50 % innen 2030 har vi ikke tid til hvileskjær. Alt som kan kjøres fossilfritt må over på batteri eller biogass nå. Det er mange eksempler på at det offentlige går foran. Et spesielt godt eksempel er innen batteriferger, der det Statens vegvesen har bidratt både til teknologiutvikling, og næringsutvikling. Nå er batteriferger nærmest standard. På lignende vis har det offentlige vært førende i Vestfold, med å ta initiativ til Den magiske fabrikken, og at bussene og renovasjonsbilene går på biogass. Det går an å være teknologispesifikke, og å lage anbud med krav om at busser eller biler går på biogass. Det har VESAR vist gjennom tidligere innkjøp.

Kjetil Dahl viser at det offentlige slett ikke alltid setter verken klimakrav, eller vekter miljø tilstrekkelig. Riktignok sier innkjøpsreglene bare at "miljø bør som hovedregel vektes minst 30 %", men det bør diskuteres videre om denne regelen bidrar med å nå de målene vi har satt oss, når så mange ikke setter krav.

Ideelt bør innkjøp ha klare klimakrav, at innkjøpene ikke bare vekter "miljø", men at man tydelig setter krav. I Østfold fylkeskommune ligger et vedtak til grunn for prioriteringen: "For alle anskaffelser eller inngåelser av leasingavtaler for kjøretøy i Østfold fylkeskommune, skal kjøretøy på fornybare drivstoff velges såfremt slike kjøretøy kan tilfredsstille avgjørende transportbehov."

Videre er det viktig at dette operasjonaliseres, slik at de som til syvende og sist starter anskaffelsen av et kjøretøy er kjent med prioriteringene, og at innkjøpene krever kjøretøy på el eller biogass ut fra brukernes behov.

Sammen med Klima Østfold har vi et prosjekt der vi kan tilby hjelp til å vurdere innkjøp, og se på mulighetene for å unngå å ende opp med dieselkjøretøy, hvis man ønsker å ta i bruk biogass eller el.

Vestfold klima- og energiforum samabeider med Klima Østfold  om et innkjøpsprosjekt for kommunene. 

Program

Benjamin Myklebust Rød, Vestfold klima- og energiforum. Velkommen.

Bjørn Erik Rui, VESARAnbud med miljø i krav og tildelingskriterier – når vi politiske mål om halvering av utslipp fra transport innen 2030 med teknologinøytrale anbud?

Kjetil Dahl, masterstudent fra Grønn Vekst-programmet BI. Dahl har skrevet en masteroppgave der han belyser at det offentlige følger ikke opp krav til 30 % miljøvekting i anbud.

Cecilie Møller Endresen, Nasjonalt program for leverandørutvikling.  Fellesinitiativ og kompetansedeling i innovative anskaffelser - et verktøy for å fremme klimasmart transport

Pia Charlotte Berg fra VOIS, forteller om prosessen videre med anskaffelser av tjenestebiler i Vestfold.

Elisabeth Iversen, Østfold fylkeskommune. Erfaringer med dynamisk innkjøpsavtale fra Østfold.

Erik Gathen Berg, Klima Østfold. Bistand i innkjøp av kjøretøy og transportintensive varer og tjenester. Klimasatsprosjekt i samarbeid mellom Vestfold klima- og energiforum, Klima Østfold og Difi.

Se bilder av innlederne på Facebook.

Sted: Fylkesmannen i Vestfold, Anton Jenssens vei 4, møterom Laurvig.

Tid: 9-12, torsdag 18. oktober.