Over 200 biler og busser på biogass i Vestfold og Grenland

Gå direkte til

Det er nå mer enn 200 kjøretøy i Vestfold og Grenland som kjører på biogass fra Den Magiske Fabrikken. Dette er til tross for mangel på lett tilgjengelige fyllestasjoner for biogass.
Horten kommune fyller sine tjenestebiler fra egen fyllestasjon på Langgrunn Foto: Vestfold klima- og energiforum

Kjøretøygruppene

Biogassdrevne kjøretøy i Vestfold og Grenland fordeler seg slik på kjøretøygrupper:                  

Personbil Varebil Lastebil Minibuss Buss Anleggsmaskin Sum
     16     46     54      26   75            0   217

Drøyt hundre av kjøretøyene går i offentlig persontransport og 53 er renovasjonsbiler. 43 personbiler og varebiler og en minibuss er i offentlig tjenestekjøring. 8 varebiler og en lastebil er tjenestebiler i offentlig eide selskaper.

I tillegg er det 19 privateide varebiler og 1 minibuss som er med i tabellen.

Kildene er Kjøretøyregisteret og informasjon fra transportaktører. Det må oppfattes som  minimumstall, fordi yrkeskjøretøy i Vestfold og Telemark kan være registrert i andre fylker.

Kollektivtrafikken

Vestfold Kollektivtrafikk VKT har festet et grep rundt klimasmart drivstoff i sine bussanbud. Først var det anbudsrunden i Tønsbergområdet som resulterte i 55 busser med gassmotor i 2016. Dette anbudet gikk til Unibuss. Alle etterfølgende anbudsrunder i Vestfold skal ha minst 70 % andel biogass, har fylkespolitikerne bestemt.

Deretter var det minibussanbudet i juni 2017 som resulterte i 25 gassdrevne minibusser i fylkeskommunale transportoppdrag. Anbudet gikk til Minibuss 24-7 AS i samarbeid med Paulsen Buss, Unibuss Tur AS og Brandtsgård Buss AS.

Tilsvarende fikk Nettbuss Grenland i 2016 anbudet for kollektivtransport i Grenlandsområdet med 25 gassdrevne busser.

Kommunale tjenestebiler

Tønsberg kommune var først ute med sine tre Caddy-varebiler i 2016. Nå er de oppe i 5 varebiler, og to lastebiler og tre varebiler er under anskaffelse.

Horten kommune har imidlertid satset stort, og har nå en kjøretøypark med 15 små tjenestebiler, 15 tjenestevarebiler og en minibuss. Horten Havnevesen har anskaffet en biogass lastebil.

Skien kommune har kjøpt en lastebil knyttet til renovasjonsordningen, og to til er planlagt.

Offentlige eide selskaper

Interkommunale og statlige selskaper – Vesar/ Greve Biogass, Lindum, Tønsberg renseanlegg, Renovasjon i Grenland og Sykehuset i Vestfold har til sammen 8 gassdrevne kjøretøy, i første rekke varebiler. Lindum og Renovasjon i Grenland har tre lastebiler i bestilling.

Privatpersoner og private virksomheter

I Kjøretøyregisteret er det oppført 16 gassdrevne VW Caddy i Vestfold, i all hovedsak registrert på privatpersoner som varebil.