Oppfølging av klima- og energiplaner med klimastatus/ klimarapport/ klimaregnskap

Gå direkte til

Kommunenes vedtatte planer med klare klimamål må følges opp. Vi  møtes i nettverksmøte 31. mai
Horten kommunes klimaregnskap for 2016. Forsidebilde

Hvordan følge opp vedtatt plan og klare klimamål ?  
Klimastatus, klimaregnskap, klimarapport

Kommunens klima- og energiplan har en handlingsdel. Tiltak skal gjennomføres, og resultater skal måles eller beskrives. Status og utvikling skal kanskje også rapporteres. Hvordan sette klimamål som det er mulig å rapportere på?
Kanskje kommunestyret har bedt om en generell årlig klimastatus - eller et konkret regnskap eller årsrapport for arbeidet med klimaspørsmål og energispørsmål – i egen virksomhet eller for hele kommunen.

Vi borer litt i dette i et nettverksmøte i Larvik 31. mai i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Hovedmålgruppen er fagpesoner i kommunene som bidrar til klima- og energiplanarbeidet i kommunene i Vestfold- og Telemark.

Tid og sted
31. mai 2018   kl 11.00 - 15.00
Larvik kommune, Eiendomskontoret. Badeparken 10, 3256 Larvik

Målgruppe
Ansatte som bidrar til klima- og energiplanarbeidet i Vestfold- og Telemark-kommunene

Program

Innledning. Hva skal rapporteres, hvordan og til hvem?
Jon Østgård, Vestfold klima- og energiforum

Nye verktøy for klimaregnskap i kommunene
Anne Zimmer Jacobsen,  Miljødirektoratet

Prosessen mot gode klimamål som det er forståelig og enkelt å rapportere på
Eigil Movik, Skien kommune

Hva trenger vi for å få til et godt klimaregnskap?
Trude Movig, Horten kommune

Et kunnskapsgrunnlag for rapportering om klima og energiarbeidet i kommunen
Marius Gurholt / Linn Helland, Rambøll

Fylkesmannens klimaoppdrag 2018
Hanna Fossen-Thaugland, fylkesmannen i Vestfold

(Miljødirektoratet anbefaler å ta med egen laptop for å følge med i gjennomgangen for egen kommune)


Påmelding
Påmelding pr epost til  jon.ostgard@fylkesmannen.no  innen onsdag 23. mai.
Arrangementet er gratis.