Nye Horten videregående skole

Gå direkte til

Politikerne vedtok Plusshus-standard og Breeam Outstanding. Hvordan rigge en prosess for å oppnå dette?


I samarbeide med Vestfold fylkeskommune inviterte vi byggnettverket til samling om det ambisiøse vedtaket, og hvordan planleggingen og anbudsprosessen ble lag topp for å innfri politiske ambisjoner. Dette ble arrangert i Blåsalen, Horten videregående skole17. januar 2017. 70 lydhøre deltakere fikk innføring i følgende temaer -

Program


Politikken

Politikerne vil «grønt skifte»
Lene Westgaard-Halle - leder av hovedutvalg for klima, energi og næring

Prosessen mot mål – anbudskonkurranse og entrepriseform

I bestillerrollen
Christian Thorsen Egeberg, Vestfold fylkeskommune

I tilbyderrollen
Erland Johansen, Veidekke Entrepries AS

Erfaringer underveis

Helen Rany Olsen - Vestfold fylkeskommune
Erland Johansen  – Veidekke Entreprise AS
og Arnkell Petersen – Erichsen & Horgen AS

Løsningene

Erland Johansen – Veidekke Entreprenør AS
Arnkell Petersen – Erichsen & Horgen AS
Tom Næss - Sweco AS


Sluttappell

Thormod Hansen – EBA   Entreprenørbransjen Bygg og Anlegg - VeTeBu