Mobil biovarme til byggeplasser

Gå direkte til

Det nystartede firmaet Norsk Bio AS har funnet ei ledig nisje i varmemarkedet – mobilitet. Fra en sped oppstart i 2014 har de nå seks enheter for oppdrag på Østlandet.

Konseptet

Konseptet er genialt i sin enkelhet. Dette er et tilbud om pelletsbasert varme til byggeplasser, eller i overgangsfasen fra oljebasert fyrkjele. Tidsavgrenset varmeforsyning lokalt mens et fjernvarmenett bygges ut er også et av tilbudene. Varmesentralen og tilhørende utstyr kan lett transporteres til kunden etter behov, og deretter videre til neste kunde over natta.  Alt baseres på moduler og fleksibilitet og to lastebiler.

Seks anlegg er nå i drift.

Velprøvd teknologi

Teknologien er godt gjennomprøvd hyllevare, med en 500 kW fyrkjele fra produsenten Heizomat i Tyskland i sentrum. Plassert i en kontainer og med en tilhørende pellets-silo er dette en kompaktløsning for leveranse av varme til mange stadier i en byggeprosess.

Pellets leveres fra fabrikker i Hallingdal og Brumunddal til en silo som tar 27,5 m3 pellets, tilsvarende 80.000 kWh – eller 8000 liter fyringsolje.

Varmen kan leveres som varmluft inn på byggeplassen fra en viftekonvektor på taket av fyrkjelen. Varmen kan også transporteres som 80 graders varmt vann inn i bygget og fram til mindre konvektorer som regulerer temperaturen på luft ut i rommet. Varme kan for en periode også sendes inn i byggets permanente varmesystem når det er etablert.

 SD-anlegg i base camp

I tillegg til at det er lokale operatører ved anlegget kan hvert anlegg og alle funksjoner styres fra dataskjermer i hovedkontoret på Hesby i Tønsberg. Herfra kommuniseres det med alle ledd i fordelingssystemet, og temperaturer kan for eksempel tilpasses malerens behov for temperatursenking i en etasje.


Skjermbilde av biovarmekjele

Viktig bidrag til fossilfrie byggeplasser

Dieseldrevne motorredskaper (blant annet anleggsmaskiner og aggregater) står for 8 % av fylkets samlede klimagassutslipp. Det er faktisk halvparten så mye som lastebiltransporten på vei bidrar med. En andel av dette kan erstattes med biofyrte varmeanlegg for opptørking og oppvarming på byggeplasser. Sammen med andre klimanøytrale energikilder til mobile formål kan det bidra til å gi byggeplassen et betydelig lavere klimafotavtrykk.

Markedet for varmeleveranse på byggeplasser er betydelig stort. Et biovarmealternativ som dette må konkurrere med tradisjonelle oljebaserte anlegg på pris. Det må også konkurrere med byggestrøm som ofte må ha midlertidige kabelstrekk og ekstra trafo.

Så langt har vi positive resultater, sier daglig leder Henrik Kjæreng. Han legger til at det er byggherren som bestiller som langt på vei styrer markedsmulighetene for biovarme på byggeplasser.

Norsk Bio AS har nylig avsluttet to prosjekter i Vestfold – Fagerli skole i Larvik og Granly skole i Horten. Store byggeprosjekter som de leverer varme til i dag er LHL-sykehuset på Jessheim og nye Vålerenga stadion.

Nå er det opp til offentlige og private byggherrer i Vestfold å se mulighetene for byggeprosesser med reduserte klimafortavtrykk.