Nettverksmøte om Rehabilitering av bygg - fokus energi

Gå direkte til

De fleste av framtidas bygg er allerede bygd. Men de aller fleste kan rehabiliteres til en bedre energistandard.
All grunn til å isolere taket Foto: Vestfold klima- og energiforum


23. november 2016  inviterte forumet i samarbeid med Norsk Enøk og Energi og Omega Energi byggnettverket til rehabiliteringsseminar. Auditoriet på Gjennestad videregående skole var godt egnet til dette arrangementet.

Her er en kort gjennomgang av det som ble presentert for 31 deltakere i seminaret.

Programmet

Hvorfor skal vi rehabilitere?
Marte Paus Vadem - WSP-Group

Rehabilitering og TEK 10
Tor Anthon Christiansen - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Case Eikekollen borettslag i Horten

Mathias Schulze - KMS arkitekter (foredrag ikke presentert pga sykdom)

Dokumentasjon av bygningskropp før og etter
Aage Aune og Eirik Kahrs - Omega Energi

Rehabilitering av energitekniske anlegg
Bjørn Mosskull - Norsk Enøk og Energi