Frokostmøte om kommunenes klima- og energiplanlegging

Gå direkte til

Kommunenes vedtatte klima- og energiplaner skal være et aktivt verktøy for arbeidet med en bevisst energipraksis og en aktivt holdning til klimautviklingen. Det er ikke alltid slik. Kanskje det har noe å gjøre med manglende budsjett?
Noen av møtedeltakerne samlet til frokost før nettverksmøtet starter Foto: Vestfold klima- og energiforum


Frokostmøte om kommunenes klima- og energiplanlegging.
Statens park  3. mai 2016

Program

Fremtidskommune? Ta klimasats!
Lene Westgaard-Halle - styreleder i Vestfold klima- og energiforum

100 millioner til klimatiltak i kommunene.
Kirvil Stoltenberg - Miljødirektoratet

Larviks KEP 2014-2020. Rullering allerede nå?
Marit Vassbotn og Gillian Hockley - Larvik kommune

Horten skal revidere handlingsprogrammet til KEP 2012-2020
.
Trude Movig - Horten kommune

Tønsberg rullerer planen fra 2020. Planprogrammet og prosessen.

Kjell Thu - Tønsberg kommune

Kunnskapsgrunnlaget. Konklusjoner fra intiativtakersamling 8. april
Live Rud - Vestfold fylkeskommune