Nettverk om kommunalt klimaregnskap og klimarapport

Gå direkte til

Kommuner i Vestfold og Telemark møttes i Larvik 31. mai for å drøfte hvordan kommunale energi- og klimatiltak best kan dokumenteres og rapporteres. Oppdatert kunnskapstilfang og nye verktøy for beregning av effekter av tiltak ble presentert.
Horten kommune har basert sin klimarapport på den såkalte GreenHouseGas -protokollen (GHG). Foto: Faksimile fra Horten kommunes klimarapport 2016


Nettverksmøtet var et fellesarrangement mellom Vestfold fylkeskommune, Telemark fylkeskommune og Vestfold klima- og energiforum. Ti kommuner deltok fra begge fylkene, i tillegg til flere av forumets partnere med interesse for dette temaet.

Presentasjoner  

Hva skal rapporteres, hvordan og til hvem?
Jon Østgård, Vestfold klima- og energiforum

Hva trenger vi for å få til et godt klimaregnskap?
Trude Movig, Horten kommune

Fylkesmannens klimaoppdrag 2018
Hanna Fossen-Thaugland, fylkesmannen i Vestfold

Nye verktøy for klimaregnskap i kommunene
Anne Zimmer Jacobsen,  Miljødirektoratet

Et kunnskapsgrunnlag for rapportering om klima og energiarbeidet i kommunen
Linn Helland og Marius Gurholt, Rambøll

Prosessen mot gode klimamål som det er forståelig og enkelt å rapportere på
Eigil Movik, Skien kommune