Kveldsseminar om solenergi i landbruket.

Gå direkte til

5. desember er et av to seminarer om bruk av egne gårdsressurser - produksjon av fornybar energi. Dette seminaret har fokus på solenergi gjennom solceller og solfangere.
Solceller på driftsbygning på Gjennestad Foto: Vestfold klima- og energiforum

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum to temakvelder om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård.

Program

Trenger vi solenergi i Norge? Benjamin Rød, Vestfold klima- og energiforum

Ulike løsninger og erfaringer for landbruket, Simen Bergan, Vestfold Bondelag

Presentasjon av solcelleleverandør, Olav Hunshammer, Bluetec

Energimarkedet for solcelleenergi og lagring av energi,  Ivan Schytte, Skagerak nett

Solfangere og varmepumpe – tilpasset gården drift. Bjørn Langjordet, Energirådgiver Larvik kommune

Tid og sted

5. desember 2018 kl 18- 21.30 Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling.

Påmelding

Arrangementet er gratis, men du må melde deg på.