Kunnskapsgrunnlaget i klima- og energiplanleggingen. Del II

Gå direkte til

Den regionale planen for klima og energi peker på behovet for å få et godt kunnskapsgrunnlag for kommunenes klima- og energiplanlegging. Rambøll fikk oppdraget. Forumet inviterte til møteplassen.


Statens park 24. mars 2017

Invitasjonen

Mål og agenda for dagen
Linn Helland, Rambøll AS

Innlegg fra VESAR
Terje Kirkeng

Innlegg fra VKT
(referert av Marius Gurholt)

Foreløpig kunnskapsgrunnlag og workshop
Linn Helland, Rambøll AS

Oppsummeringer fra workshop vil innarbeides i rapport fra Rambøll medio juni