Kommunal klimagasstatistikk og beregningsverktøy

Gå direkte til

Få med deg Miljødirektoratets webinar hos oss
Biogass i Horten

3. april arrangerer Miljødirektoratet webinar om kommunal klimagasstatistikk og verktøy for å regne effekt av tiltak. Vi ønsker velkommen til felles webinar-deltakelse hos Fylkesmannen kl. 10.00, med etterfølgende samtale og lunsj. Da kan du også være med på å gi oss innspill på tematikk til et seminar 31.5. om kommunale klima- og energiplaner i Vestfold. Send e-post til Jon Østgård dersom du vil delta.