Klimasats 2017 - "Idemøte"

Gå direkte til

Statens park 11. januar 2017

Program

Klimasats 2016 - Søknader fra Vestfold
Jon Østgård - Vestfold klima- og energiforum

Hvem fikk Klimasatsstøtte til hva?
Spørreskjema fra Miljødirektoratet
Kirvil Stoltenberg - Miljødirektoratet

Kommunenes erfaringer fra Klimasats 2016:

Tønsberg kommune
Kjell Thu

Holmestrand kommune
Inger Christensen

Klimasats 2017 - muligheter og utfordringer
Stikkord til summegrupper

Nettverk Kommunenes klima- og energiutfordringer
Aktuelle temaer i 2017

Deltakere