Horten med Vestfolds første public biogasstasjon - Klimaministeren klippet snora

Gå direkte til

11. mai var det formell åpning av Horten kommunes fyllestasjon for biogass på Langgrunn ved riksvei 19. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sto for snorklippingen.
Fyllestasjonen på Langgrunn er skiltet fra RV 19. (Men noen må sørge for at veimyndighetene skifter fra CNG til CBG - trykksatt biogass, ikke naturgass) Foto: Vestfold klima- og energiforum

Åpningstalen og snorklipp

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen ankom fra Den Magiske Fabrikken i en av Tines  #Kukraft biogass lastebiler. Ordfører Are Karlsen ønsket velkommen. Frode Halvorsen fra Air Liquid Skagerak, som har bygget og som drifter anlegget for Horten kommune, orienterte om biogass som drivstoff og planer for å utvikle infrastrukturen.
 
Ola Elvestuen hadde mange rosende ord om Horten kommune og fyllestasjonen for biogass. Han ga uttrykk for at det er en stor glede å få åpne denne fyllestasjonen.
 
Han sa blant annet at biogass er en viktig del av den omstillingen vi skal igjennom, hvor  transportsektoren skal redusere klimagassutslippet med 50% fram mot 2030. Nullutslipp i transportsektoren betyr både elektrisitet, hydrogen og biogass.

Statens oppgave er å påse at det er et marked, blant annet gjennom avgiftssystemet og i samarbeid med EU. Vi jobber nasjonalt med å få på plass et distribusjonsnett, og denne stasjonen er en av forhåpentligvis mange framtidige fyllestasjoner for biogass.

Han ga uttrykk for at potensialet i råstofftilgang for biogassproduksjon er overraskende stort, og dermed er potensialet for biogass som drivstoff større enn tidligere antatt.

Klipp fra Elvestuens åpningstale.

Klimaministeren åpner fyllestasjonen på Langgrunn

Døgnåpen og public med kortautomat

Langgrunn fyllestasjon har to separate pumper som setter gassen under 200 bars trykk i bilens tanker. Fylling går like raskt som bensin eller diesel. For eksempel fyller varaordfører Ivar Andreassen 25 kg biogass på 3-4 minutter på sin nyinnkjøpte Caddy. Da kan han kjøre 400 km.
«Biogass er noe av det mest klimavennlige vi kan kjøre på. I produksjonen av biogass håndteres matavfallet og husdyrgjødsel på en klimasmart måte. Dette er et meget godt eksempel på sirkulær økonomi», sier Ivar Andreassen.

Fyllestasjonen på Langgrunn leverer det som kalles CBG – trykksatt biogass. Etter hvert kan det også komme mulighet for å fylle flytende biogass (LBG) på stasjonen i følge Geir Kjellsen, kommunaldirektør i Horten kommune. Fordelen til LBG ligger i langtransport og store kjøretøy. Biogass holdes flytende som LBG når den er nedkjølt til -161 0C.

Pumpeprisen på Langgrunn er pr i dag 16,99 kr. Men dette er pr kilo. Omregnet til «dieselekvivalent» blir det rundt 13 kr pr liter. Fullt konkurransedyktig, med andre ord.

Transportører og firmaer som har mange kjøretøy som skal gå på biogass bør ta en prat med Air Liquid Skagerak som drifter fyllestasjonen for å diskutere drivstoffprisen.

Fyllestasjonen er delfinansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Kunder til fyllestasjonen

Horten kommune satser på overgang til biogassdrift for store deler av sin egen bilpark. Pr i dag har de over 30 kjøretøy i daglig drift, inklusive en minibuss og en liten lastebil i Havnevesenet. Dette vil øke vesentlig de nærmeste årene.

Fra Horten kommunes bilpark

For private bedrifter og transportører som ønsker å delta i det grønne skiftet er biogass som drivstoff en smart løsning.

Så lenge det er få fyllestasjoner på Østlandet vil drivstoffet være mest egnet for private yrkesbiler og transportkjøretøy som har et lokalt eller regionalt kjøremønster. Det kan være en lokal håndverksbedrift, en regional varetransportør eller andre som vet at de har forutsigbare kjøreruter. Biogass bør snart også være modent for drosjenæringen i regionen.

Det synes å være offisiell utslippsfri transportpolitikk i Norge at privatbiler skal gå på el. For kjøretøy over 3,5 tonn peker myndighetene på flere alternativer, blant annet hydrogen og biogass. Det er verdt å merke seg at Enova nylig etablerte en tilskuddsordning som omfatter biogassdrevne kjøretøy over 3,5 tonn. Dette vil stimulere markedet.

Over 200 biler og busser på biogass i Vestfold og Telemark

Gassdrevne kjøretøy er vanlig ellers i Europa. De kjører stort sett på fossil naturgass. I Sverige er fyllestasjoner med biogass langt mer utbredt enn her i landet, også innen personbilsegmentet.

Public biogass fyllestasjoner rundt Oslofjorden - status

Det er en rekke tankingsanlegg og fyllestasjoner eksklusivt for busser, renovasjonskjøretøy og andre kjøretøyflåter på Østlandet. AGA har kommersielle og ubetjente døgnåpne CBG fyllestasjoner på Østlandet (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Ringsaker, Bærum, Asker og Oslo). Air Liguid Skagerak skal ha en LBG-stasjon på plass i Vestfold innen årets utgang, som første ledd i en LBG infrastruktur.

Oversikten nedenfor viser kommunenes innsats for å etablere fyllestasjoner som er åpne for private kjøretøy – såkalte public-stasjoner.

Horten
CBG fyllestasjon åpnet på Langgrunn i Horten. Stasjonen ligger tett ved RV 19, og er lett tilgjengelig for lokaltrafikken i Horten. Stasjonen ligger på hovedveien mellom E18 og fergesambandet Horten-Moss, og er derfor stratetisk plassert for biltransporten over Oslofjorden til Østfold og Sverige.

Tønsberg
En ny CBG fyllestasjon er under etablering på kommunal grunn i Kilen-området. Den er planlagt å åpne allerede før sommeren – mest sannsynlig i slutten av juni. Dette blir en public fyllestasjon og fyllestasjon for kommunale biler, sier Rune Gjerden, enhetsleder Bydrift.
Fyllestasjonen er koblet direkte på Air Liquid Skagerak’s gassnett fra Den Magiske Fabrikken. Fyllestasjonen anlegges for kjøretøy opp til normale lastebiler med svingradius inntil 24 meter. Den er derfor ikke egnet for semitrailere og lange vogntog.
Fyllestasjonen er delfinansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Skien
Kommunen har makeskiftet til ei tomt ved Larønningen på Kjørbekk, like ved Menstadbrua. Det gjennomføres nå en anbudskonkurranse for bygging av en biogass fyllestasjon, og forhandlinger om drift pågår.  Etter planen er en CBG fyllestasjon klar til åpning innen november. Stasjonen er direkte koblet til Air Liquid Skagerak’s gassnett vest for Skienselva.
Kommunen oppdaterer nå potensialet for overgang til biogassdrift i egen kjøretøypark.
Fyllestasjonen er delfinansiert med Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Larvik
Anbudsprosessen om lokalisering, bygging og drifting av en CBG fyllestasjon på Elveveien – RV 40 er ennå ikke avsluttet. Det avventes en reguleringsmessig avklaring av en aktuell tomt før sommeren.

Bamble
Kommunestyret har bedt administrasjonen planlegge og prosjektere en fyllestasjon for biogass, basert på et økonomisk tilsagn fra Klimasats-ordningen. Eierskap og driftsmodell skal inngå i planleggingen.
En lokalisering ved E18 er særlig interessant.

Fredrikstad
Fredrikstad kommune skal nå bygge en CBG biogass fyllestasjon i Tomteveien 45 på Rolfsøy. Den skal også åpen for private kjøretøy. Tomta er klar, anbudsprosessen er på gang og stasjonen forventes åpnet i løpet av høsten.
Kommunens renovasjonsbiler skiftes nå kontinuerlig ut til biogassdrift. Inntil 300 kommunale kjøretøy, og de fleste over 3,5 tonn skal over på biogass i årene som kommer.

Oslo
Oslo kommune planlegger etablering av flere fyllestasjoner med flytende biogass – LBG i ulike bydeler i Oslo.