Informasjonsmøte med private eiendomsaktører

Gå direkte til

Forumets sekretariat ønsket å få kontakt med de private eiendomsaktørene i Vestfold, og i samarbeid med Alfa Eiendom inviterte vi en rekke eiendomsforvaltere og utbyggere til et orienteringsmøte 15. juni 2017
 

Programmet var enkelt - bli kjent med hverandre

Innledningsvis orienterte Øystein Liverød - Alfa Eiendom om initiativet til og bakgrunnen for møtet

Deretter brukte vi tid på en presentasjonsrunde rundt bordet. Den enkelte ga en kort informasjon om de utfordringene de sitter med pr i dag når det gjelder energiforvaltningen av yrkesbygg og leilighetsbygg.

Om Vestfold klima- og energiforums fokus på energismarte bygg
Benjamin Myklebust Rød og Jon Østgård

Om satsingen på fylkeskommunale bygg
Øyvind Trygstad - Vestfold fylkeskommune


Noen stikkord fra debatten rundt bordet;

•et økende fokus på energispørsmål i egen bygningsmasse
•energistyring og energikontroll er viktig. Plukk lavthengende frukter
•energikilder og lokale løsninger
•ønske om konkrete og dokumenterte løsninger med kost-nytte
•kontraktformer ved nybygg og avtaleforhold i utleiebygg
•investeringskostnader og inntekter
•dialog og krevende leietakere
•miljøstyrings- og sertifiseringsordninger, trender i markedet
•statlige incitamenter - muligheter og endringer
•ulike ledd i eiendomsselskapene har ulike behov for oppdatering - målgrupper
•forumet skal komme tilbake med noen fokuserte temaer i løpet av høsten

Deltakere