Hva er Breeam?

Gå direkte til

Breeam er et styringsverktøy for målbevisst bygging mot miljøriktige og klimasmarte bygg. Forumet og Plannettverket i Vestfold slo seg sammen om et seminar på Verdens Ende.