Kveldsseminar om flisfyringsanlegg og fornybar energi i landbruket

Gå direkte til

21. november er et av to seminarer om bruk av egne gårdsressurser - produksjon av fornybar energi.Dette har fokus på gårdsvarmeanlegg.

Landbrukskontoret i Larvik arrangerer i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og energiforum to temakvelder om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen gård.

Program

Velkommen, Landbrukskontoret i Larvik kommune

Produksjon av fornybar energi sett fra gårdstunet,

Jon Østgård, Vestfold klima- og energiforum

Flisfyring –  muligheter og utfordringer (flishogging, lagring, økonomi, tilskudd)  

Simen Gjølsjø, NIBIO

Flisfyringsanlegg: anlegg, drift, økonomi.

Sigmund Foldvik

Flisfyringsanlegg: anlegg, drift, økonomi.

Hans Christian Berge

 

 Tid og sted

21. november, kl. 18.00-21.30, Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling

Påmelding

Arrangementet et er gratis, men du må melde deg på.