Formidler energiproduksjon i sanntid

Gå direkte til

Gjennestad videregående skole har gjennomført mange tiltak for å produsere fornybar energi til eget bruk. Det siste grepet er formidling av kunnskapen om hva som reelt produseres av energi i skolens solceller, solfanger og biovarmeanlegg.
På storskjermen i vestibylen kan elever, ansatte og besøkende holde seg løpende orientert om øyeblikkets produksjonen av solvarme, solstrøm og biovarme. Dette øyeblikket var mandag 11. juni kl 12.40. Foto: Vestfold klima- og energiforum

Formidlingen av energiproduksjonen

Produksjonstallene er ikke lenger bare tilgjengelige på PC-en til Geir Fossnes – daglig leder av Gjennestad Drift. Nå kan elever, ansatte og besøkende holde seg løpende orientert om øyeblikkets produksjonen av solstrøm, solvarme og biovarme på storskjermen i vestibylen. I tillegg vises månedsproduksjon og produksjonstall for siste 12 måneder. Solcellene har ennå ikke produsert i et helt år.

Hvis en står noen minutter foran skjermen en vanlig norsk forsommerdag vil en fort registrere hvordan innstrålingen av solenergi varierer med skydekke eller klar himmel, eller  hvordan sola mister sin kraft mot kvelden.

Biovarmeproduksjonen fra lokalprodusert flis er mer på det jevne, men naturlig nok på et lavmål en varm junidag i forhold til en kald vinterdag.

Det har lenge vært driftsadministrasjonens ønske å få vise dette fram til elever, ansatte og publikum, for dermed å øke kunnskap og bevissthet om fornybar energi.

Sett utenfra kan vi jo bare undre oss hvorfor ikke skolens ledelse har fanget denne unike muligheten inn i studieplanene for den videregående skolen. Produksjon av fornybar energi på Gjennestad er kanskje Vestfolds mest komplette system for egenprodusert energi.

Produksjonen av fornybar energi - utvikling trinn for trinn

Skolen monterte i 2007 solfangere på 168 m2 av taket til skolens gymsal. Der produseres det jevnt og trutt ca 20 000 kWh/år. Gratis energi.

I 2009 ble oljefyrkjelen erstattet med flisfyrt biokjele med et forgassingsledd («knottfyring»). Denne pilotmodellen ble i 2013 erstattet av en større og konvensjonell biofyrkjele basert på kortreist flis, og supplert med en kjele nummer to i 2015. Flisfyringsanlegget består nå av 2 ovner på henholdsvis 500 kW og 1 000 kW som fases inn og ut etter behov. Til sammen produseres det årlig 4 000 000 kWh (4 GWh).

I 2017 ble det montert et solcelleanlegg på et av skolens klasserom og et solcelleanlegg på kjølelageret på til sammen 393 m3. Årsproduksjonen er beregnet til 63 000 kWh. Begge anleggene fikk støtte fra Vestfold Fylkeskommunes tilskuddsordning for klimatiltak.

Det er montert en større industriell luft - vann varmepumpe i veksthusene som høster overskuddsenergi fra sol og lysarmaturer og lagrer energien i et vannbasseng. Denne energien benyttes så påfølgende natt. Det er i tillegg montert 10-12 mindre luft-luft varmepumper på Gjennestad.

Gjennestad Drift har også vurdert å sette opp vindmølle for strømproduksjon, men det har foreløpig en for svak kost/nytte til å bli realisert.

Forbruket av fornybar energi

Et viktig motiv for å etablere solfangeranlegg i 2007 var å skaffe varmt dusjvann til internatelevene sommerstid, og annet tappevann. Solenergi er ferskvare. Produksjonen skjer når behovet er størst.

Det store energisluket er å holde 30 000 m2 bygningsmasse med riktig romtemperatur hele året. Gjennom et ledningsnett som er 1 km langt forsynes skole- og internatbygninger, verksteder og kontorbygninger med varmtvann på 80 grader. Gjennestads mange veksthus og Hagesenteret er også koplet til nærvarmenettet. Grønt Fagsenter nyter også godt av nærvarmen.

Solcellene som er montert på låvetaket gir meget kortreist energi. Strømmen benyttes til kjølelageret som er i samme bygg. All solstrøm som produseres går 100 % inn i Gjennestads strømforbruk.

Kjøretøypark og ladestasjon

I 2016 ble det gjort endringer i kjøretøyparken. 3 fossildrevne biler ble erstattet med elbiler. I tillegg ruller 3 el-mopeder rundt på bruket for interntransport og teknisk drift.

I 2017 ble det i samarbeid med energiselskapet Fortum etablert en hurtigladestasjon og to semihurtigladere for elbiler - til glede for kunder i Hagesenteret og andre som passerer forbi på gamle E18.

Vestfolds mest komplette samling

Vi våger påstanden – Gjennestad videregående skole med gartneri og Hagesenter har Vestfolds mest komplette opplegg for produksjon og forbruk av ny, fornybar energi. Men fortsatt er det mange muligheter og utfordringer. Vi venter i spenning på den neste «ville ideen» til Geir Fossnes på veien mot en klimanøytral videregående skole.