Fagdag om overvannshåndtering

Gå direkte til

Klimaendringene er på gang. Det er viktig å planlegge seg ut av framtidige problemer. Denne dagen var viet håndtering av overvann - mye overvann på kort tid.
Revetal står under vann Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen