Erna åpnet offisielt Den Magiske Fabrikken

Gå direkte til

Statsminister Erna Solberg ankom fyllestasjonen på Rygg stående på stigetrinnet til renovasjonsbilen. Det markerte starten på en storslått åpning av biogassanlegget til Greve Biogass AS - Den Magiske Fabrikken.
Paneldebatt med Hans Hilding Hønsvall, Erna Solberg, Nils Kristian Nakstad og Roar Jonstang Foto: Vestfold klima- og energiforum

Åpningen minutt for minutt

Datoen er 13. september 2016. Konferansier og debattleder Erik Wold trekker opp stemningen for over 200 innbudte gjester i det sommervarme teltet, og begynner intervjuer med ordførerne Hillestad, Berg og Bjerke, tre av initiativtakerne til biogassprosjektet i ordførerkollegiet i 2008.  Ordførerne reflekterer over oppturer og nedturer i den åtte år lange prosessen fra idé til dagens åpningsfest. Alle er tydelig stolte over å ha «stått løpet» og at målet er nådd.

Dermed bryter utereporter Stian Barsnes Simonsen inn med direktesending fra fyllestasjonen for biogass. Statsministeren ankommer – stående bak på stigebrettet til en renovasjonsbil som skal inn for å fylle biogass! Alt vist på storskjerm.

Slik vekslet programmet – fra intervjuer i teltet til overføring av statsministerens vandring gjennom anlegget, ispedd intervjuer med en rekke aktører i prosessen, kuer, kortreist mat og spredeutstyr, teknisk personell og ekspertisen forøvrig. En fingert gassalarm og en mystisk  tåkelagt danseoppvisning skapte stemning.

Offisiell åpning av biogassanlegget skjedde ved at statsministeren trykket på en fjernkontroll, og den store grabben i avfallsmottaket slapp symbolsk sin første last med matavfall inn i produksjonen.

Tid ble viet til samtaler om innovasjon, grønn verdiskaping og kunnskap, etterfulgt av en interessant  paneldebatt om sirkulær økonomi.

Styreleder Kurt Orre i Greve Biogass avsluttet et veldreid og vellykket arrangement.

Kunsten å bygge en helt ny verdikjede

En full verdikjede for biogass er en innovativ nyskapning som involverer mange aktører – både offentlige og private. Det er to avgjørende forutsetninger for at det skal lykkes; at alle har sammenfallende målbilder og drar i samme retning, og at alle ledd i verdikjeden har en positiv økonomi.
 
Alle innbyggerne deltar med sin kildesortering av matavfall, kommunene organiserer god innsamlingsrutiner, en lang rekke husdyrbønder leverer gjødsel og mange kornbønder mottar biogjødsel. Det må være beslutningssterke politikere i interkommunale selskap, kommunestyrer og fylkesting og en foroverlent organisasjon som virkelig vil. Det kreves kompetente FoU-partnere og rådgivere, et topp profesjonelt driftsselskap, kommersielle energiselskaper som ser en risikofylt forretningsidé, bestillere og aktører som tør konvertere kjøretøyflåten til gassdrift, en framsynt gartnernæring - og så videre.

At dette har lykkes for Greve Biogass ble understreket av mange talere, inkludert statsministeren, direktør Nakstad i Enova og direktør Strand i Avfall Norge.

Landbrukets innsats i fokus

Biogassanlegget har fått status som Nasjonalt biogassanlegg. Grunnen til dette er det nære samarbeidet med landbruksnæringen gjennom hele prosessen. Å bruke husdyrgjødsel som råstoff gir fabrikken nødvendig prosessvann og økt energiutbytte. Sammenblandingen med matavfall har faktisk, og i strid med vedtatte sannheter, gitt nesten 20 % merproduksjon av biogass.

Biogassanlegget er en viktig del av landbrukets innsats for reduserte utslipp av metan, karbondioksid og lystgass. Regjeringen mål om 30 % av husdyrgjødsla gjennom et biogassanlegg er allerede nådd i Vestfold. Landbruket får tilbake høyverdig gjødselvare som bortimot erstatter kunstgjødsel. Også det et klimatiltak.

Statsministeren fikk på sin runde møte landbruket med husdyr, spredeutstyr for biogjødsel – og fikk smake produkter gjødslet med – ja faktisk biogjødsel.

Kunnskap og holdninger

Et spennende utviklingspotensiale er høgskolens interesse for å bruke dette som læringsarena. Det skal forskes på pedagogiske metoder innen undervisning om kretsløpstenking, ressursutnytting og klimaspørsmål. Et pilot-veksthus som tilføres CO2 og biogjødsel vil inngå. Rektor Petter Aasen ved HSØ beskrev høgskolens ambisjoner i det som kalles Kompetanseprosjektet. I neste omgang vil dette benyttes i læreutdaningen og til undervisning av barn og skoleelever. Fylkeskommunen og kommunene støtter dette prosjektet.

Biogassanleggets suverene fortrinn i klimakampen

Inn i anlegget går titalls tonn med matavfall fra husholdningene og husdyrmøkk.

Ut kommer tre viktige produkter – biogass til kjøretøy, biogjødsel til åkrene i Vestfold og karbondioksid som snart kan bygge nye matvarer i veksthus. Det lukker karbonets kretsløp.

Hylles den som hylles bør

Dette var kvelden for hyllest. Og rekken av aktører som har bidratt underveis er meget lang. Andreas Gillund og Ivar Sørby ble gjentatte ganger nevnt, og ikke uten grunn. Biogassanlegget ble omtalt som en innovativ og nyskapende suksess. Landbrukets bidrag til suksessen kom meget tydelig fram både under omvisningen og i debatten.

Politikk og nasjonale virkemidler

Statsministeren var tydelig på at politikerne skal legge rammebetingelsene til rette for grønn verdiskaping. Næringslivet og samfunnet må realisere ideene. Greve Biogass er et godt eksempel på slik innovativ tenking og realisering.

Enova har politisk bestilling på å støtte innovative initiativ med langsiktighet. Direktør Nakstad gikk langt i sin hyllest til Greve Biogass som forbilde for andre aktører i samme bransje, og signaliserte full støtte i det videre arbeidet.

Som forfatter av denne artikkelen er det da betimelig å uttrykke et tydelig ønske om at Enova også kan gå inn med fødselshjelp til å få etablert fyllestasjoner slik at verdikjeden kan fullføres, og at den store klimanytten kan utløses med biogass som drivstoff i kjøretøyer.

Les her hva Grønt Fagsenter skriver om åpningen av Greve Biogass-anlegget