EPC-seminar. Ny gjennomføringsmodell for EPC fase 1

Gå direkte til

EPC-konseptet gjennomgås, og ny gjennomføringsmodell med samspill i fase 1 presenteres. WSP, LinKon AS, Caverion og Vestfold klima- og energiforum inviterer til et seminar om energisparing og EPC (energisparekontrakter med resultatgaranti). 14. mars kl. 1130.
EPC, Peter Kildal i Caverion. Foto: Vestfold klima- og energiforum

Ny gjennomføringsmodell for EPC

Modellen skal sikre en god balanse i samarbeidet mellom byggeiere og energientreprenører med mål om økt bruk av EPC i Norge. Prosjektet gjennomføres av WSP, Caverion og LinKon og finansieres av Enova SF. 

Vi vil promotere energieffektivisering i offentlige bygg ved å sette et ekstra fokus på EPC-konseptet.
Enova trapper opp promotering av EPC fordi man gjennom denne type prosjekter oppnår dokumenterte energi- og klimabesparelser langt raskere enn gjennom tradisjonelle energispareprosjekter. EPC er i tillegg en selvfinansierende oppgradering av eiendommer og prioriteres gjennom Enovas finansielle støtteordninger. Vi ønsker å spre informasjon om EPC og den nye gjennomføringsmodellens anvendelsesområder og muligheter – også når det gjelder finansiell støtte fra Enova.

Seminaret har bakgrunn i et utviklingsprosjekt for statsforetaket Enova.

Prosjektet har utviklet en ny gjennomføringsmodell for EPC med offentlige og private byggeiere som målgruppe.

Marte Paus Vadem i WSP presenterte en smakebit om ny gjennomføringsmodell for EPC på Enovakonferansen i januar 2019.

Program

 Program

Tid, sted, og påmelding

14. mars kl. 1130, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Anton Jenssens gate 4, Tønsberg. Meld deg på!