Energismarte bygg i regional konferanse

Gå direkte til

Kontroll med energiforbruk, energiøkonomi, innovative løsninger og klimasmarte yrkesbygg var kjernetemaer i konferansen i Bølgen kulturhus i Larvik torsdag 11. januar.
Hege Schøyen Dillner fra Veidekke ASA under plenumssesjonen Foto: Vestfold klima- og energiforum

Konferansens innhold

Program
Konferansier Thormod Hansen - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Vestfold klima-og energiforum arrangerte konferansen Energismarte bygg i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO / KS / DiFi-samarbeid).

Konferansens hovedfokus var hvordan vi bruker energi i dagens bygningsmasse og hvordan den kan brukes i framtidas yrkesbygg. Private og offentlige byggeiere og eiendomsutviklere fra Vestfold, Telemark og Buskerud var viktige hovedmålgrupper sammen med leverandører og konsulenter i konferansen som samlet nesten 200 deltakere.

Etter en første plenumssesjon med foredrag om "grønne bygg", innovasjonbehov, samarbeidsprosesser for å få klimasmarte bygg og trender i kraftmarkedet delte konferansen seg i tre parallelle sesjoner.

En sesjon tok for seg temaet "Økonomien i grønne bygg". I en annen sesjon var fokuset på "Innovativ rehabilitering, byggeri og ny teknologi". Den siste sesjonen satte fokus på viktigheten av "Samhandling om energismarte bygg".

Det var satt av rikelig tid til såkalt minglig - å treffe gamle og nye kollegaer og samrbeidspartnere. Minglehallen rommet også utstillere med relevante budskap og løsninger.

Thormod Hansen fra Entreprenøbransjen Bygg og Anlegg ledet en siste plenumssesjon med en paneldebatt om resultater og funn under konferansen, og tanker om hvordan vi kan realisere mer energismarte og klimasmarte bygg framover.


Paneldeltakerne (fra venstre)  Thormod Hansen, Birgit Rusten, Petter H. Heyerdahl, Cecilie M. Endresen, Emil Eriksrød, Hege S. Dillner, Christian Egeberg (utenfor bildet).  

Første plenumssesjon

Offentlig og privat innovasjon - en nøkkel for flere grønne bygg?
Mona Skaret - Innovasjon Norge

Hvordan kan vi sammen utvikle fremtidens bærekraftige samfunn? Hvordan bygger vi kompetanse og gode arbeidsprosesser som gir oss grønne og klimasmarte løsninger?
Hege Schøyen Dillner - Veidekke

Nye Horten videregående skole - den grønne anskaffelsesprosessen
Christian Thorsen Egeberg - Vestfold fylkeskommune

Hvordan kan trender i kraftmarkedet utfordre dagens forretningsmodeller i kraftmarkedet og lønnsomheten i grønne bygg?
Tore Strandskog - Nelfo

Parallesesjon A  
Økonomien i grønne bygg

Leder av sesjonen Kjetil N. Gulbrandsen - Grønn Byggallianse

Merverdi av grønne bygg
Kjetil N. Gulbrandsen - Grønn Byggallianse

Bærekraftig finansiering til bærekraftige bygg
Lars Strøm Prestvik - Kommunalbanken

Økonomien i EPC

Jon Steinar Tufte - Skien fritidspark

Lønnsomheten i grønne bygg
Isak Oksvold - Aspelin Ramm

Hvordan oppgradere et bygg fra energiklasse E til B lønnsomt?
Roy Gausaker - Barkåker IT-park AS

Parallellsesjon B  
Innovativ rehabilitering, byggeri og ny teknologi

Leder av sesjonen Øyvind Trygstad - Vestfold fylkeskommune

Oversikt over energien: Larvik kommunes energisatsing
Bjørn Langjordet - Larvik kommune

Forskjeller i miljøpåvirkninger – massivtre vs. betong og stål
Ida Marie Strekerud - Master of Science, NMBU

De mest kostnadseffektive energitiltak i eksisterende bygg
Gunnar Grini - Gehør/Lavenergiprogrammet

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året?
Petter H. Heyerdahl - NMBU

Powerhouse Telemark
     Video
Emil Eriksrød - R8 Property

Parallellsesjon C  
Samhandling om energismarte bygg

Leder av sesjonen Cecilie M. Endresen - Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan benytte offentlige anskaffelser som innovasjonsmotor for energismarte løsninger i bygg?
Tina H. Sølvberg - Nasjonalt program for leverandørutvikling

Hvordan bidrar det offentlige med dialogpreget konkurranse til lokale klyngedannelser og utvikling av leverandører?

Erland Johansen -Veidekke og Georg Gran - Gran VVS

Smart energiproduksjon og styring på Skagerak Arena
Stig Simonsen - Skagerak Energi

Samarbeid for klimavennlige og raske bygg i massivtre  Campus Ringerike (46 mB)
Christian Berg - Studentsamskipnaden Sørøst-Norge

Oppsummering og panelsamtale

Facilitator Thormod Hansen - Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Erfaringer fra samarbeidet om mer enn 40 grønne bygg
Birgit Rusten - Future Built

Paneldeltakere - Christian Egeberg, Cecilie M. Endresen, Emil Eriksrød, Petter H. Heyerdahl, Hege S. Dillner, Birgit Rusten

Utstillere og deltakere

Gurusoft
BlueTec
Rockwool
Solel
Innovasjon Norge
Envo
NorDan
Buskerud fylkeskommune


Deltakere på konferansen