Energi fra berggrunnen til varme og kjøling - terminalbygget på Torp

Terminalbygget er bygd ut gjennom flere tiår, og med ulike byggtekniske krav og energisystem. Under den nye terminalen ligge en brønnpark med 60 energibrønner Foto: Med tillatelse fra Torp Sandefjord lufthavn
25 deltakere fra private og offentlige virksomheter var påmeldt til nettverksmøte om miljøledelse, bergvarme, energieffektivisering og strømnett i endring i terminalbygget på Torp 22. februar

 

Oppfølger til konferansen om Energismarte bygg

Dette var det første arrangementet som oppfølging av den regionale konferansen om Energismarte bygg i Larvik 11. januar.
Formålet var å gi private byggeiere og offentlige byggeiere innblikk i flyplassens energiløsning og kontinuerlig arbeid med energieffektivisering. Møtet fanget også interessen til andre av forumets partnere som er aktører i energibransjen.

Programmet og presentasjonene

Programmet

Om flyplassens miljøpolicy og ISO 14001 som verktøy
Lars Guren - miljøsjef på Torp Sandefjord lufthavn

Om brønnparken til varme og kjøling,  energiløsninger, energieffektivisering og løpende forbedring (del II)
Ronny Stensrud - bygg- og anleggsjef på Torp Sandefjord lufthavn

Strømnett i endring
Stig Simonsen - Skagerak Energi

Neste arrangement i forumets regi er en byggeplassbefaring på nye Horten videregående skole 8. mars, og deretter et besøk hos ASKO Vestfold-Telemark i Larvik 22. mars.