Drift av SD-anlegg. Treff for driftspersonell

Gå direkte til

Driftsteknisk personell er profesjonelle på sine egne installasjoner og teknologi. I hverdagen er det lite rom for å "besøke naboen" for å høre nytt og kanskje lære om hvordan ting gjøres der.
Skjermbilde av drift av SD-anlegg Foto: Knut Heian, Horten kommune


Å bringe drifteteknisk personell sammen for å dele kunnskap og meninger om et spennende tema var den enkle hensikten med dette treffet. Over 40 deltakere - i hovedsak fra offentlig byggforvaltning - fant veien til Åsgården skole hvor vi fyllte kantina til siste stol.

Arrangementet var i samarbeid med Horten kommune, Larvik kommune og Norsk Enøk og Energi - alle partnere i forumet.

Programmet ble slik;

Velkommen til Horten. Om kommunens satsing på energiøkonomisering og energibevissthet
Geir Kjellsen - Teknisk etat

Om Sentral Driftskontroll
Bjørn Langjordet, Larvik kommune

Befaring av tekniske installlasjoner på Åsgården skole og Åsgården sykehjem.

Eiendomsavdelingen - overordnet kontroll med kommunale bygg
Hans-Petter Brusevold, Horten kommune

SD-anlegget på Åsgården skole
Knut Heian, Horten kommune

Hva kan gå feil?
Bjørn Mosskull, Norsk Enøk og Energi

Småprat og matbit