Dialogmøte om energistasjoner

Gå direkte til

Forsiden på Rambølls rapport om energistasjoner i Vestfold Foto: Rambøll


Statens park, Tønsberg 27. april 2017

Møtet ble arrangert i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Rambøll Energi.
Rambøll Energi utfører et oppdrag for fylkeskommunen som et ledd i Regional plan for klima og energi.

Status i arbeidet med utredningen Plan for energistasjoner
Linn Helland, Rambøll Energi

Etablering av ladestasjoner langs offentlig veg
Statens Vegvesen-Region sør

Deltakere