Det siste løftet - til stor jubel

Gå direkte til

Gjennestad videregående bygger nytt skolebygg i massivtre – fra norsk tømmer.    19. mars var det stor festivitas når det siste byggelementet ble løftet på plass.
Byggherre Geir Fossnes og rektor Kristin Sanna Kihle foran byggfag-elever og NRKs kameralinse Foto: Vestfold klima- og energiforum


Regional grønn verdiskaping

Med tømmer fra Numedal, produksjon av byggelementene hos Splitkon AS i Åmot og arkitekt og byggmester fra Vestfold er dette et godt eksempel på lokal og regional grønn verdiskaping – basert på kortreiste og fornybare ressurser.

Bygget i enkle tall

Etter 8 uker med grunnarbeider og støp, ble alle massivtre-elementene som bærende vegger og etasjeskille montert på 4 uker. Ytterligere to uker vil det ta å få råbygget under tett tak. Deretter starter innredningen, og skolebygget skal åpnes for undervisning før jul.

Det bygges et skolebygg i to etasjer i en lengde på over femti meter. Samlet areal er 920 kvadratmeter, og det er 300 m3 krysslimt tre (massivtre) i vegger og etasjeskillet.

De bærende massivtreveggene er 120-240 mm tykke. Disse isoleres med 35 cm Hunton trefiber isolasjon, og fasaden kles med malmfuru.

Nye Gjennestad videregående skole

Kostnader

Byggekostnaden er beregnet til 22 500 kr pr kvadratmeter. Dette er omtrent på samme kostnadsnivå som om bygget skulle reises som et konvesjonelt bygg. I flere byggentrepriser ellers på Østlandet har faktisk massivtre kommet rimeligere ut enn bygg i stål og betong.

Kompetansebygging og læring

Vårdal arkitekter v/Håvard B Olsen har tegnet bygget. Byggmester Svein Arne Aasrum fra Sandefjord fikk byggeoppdraget. For arkitekten og byggmesterens fagfolk gir prosjektet mye nyttig lærdom og erfaring.
I tillegg kommer at alle elevene på byggfag på Gjennestad vgs har vært med i arbeidet, og dermed bygd på sin kompetanse.

Åpenheten mellom aktørene i prosessen gir også viktig lærdom, sier Geir Fossnes som selv er førstereis som byggherre med massivtre.

Dette var også dagen for å møte gode kollegaer. Færder kommune var invitert med fire personer som planlegger en ny Tjøme ungdomsskole på rundt 1800 m2. Massivtre er absolutt et alternativ, i følge delegasjonen fra Færder.

Færder kommunes deltakere diskuterer massivtre

Hvorfor massivtre?

Tre er det mest klimasmarte og fornybare bygningsmaterialet vi har i Norge. Når tre erstatter stål og betong gir det store reduksjoner i utslipp av CO2 i et livsløpsperspektiv. Tre har stor styrke i forhold til vekt, og lettere konstruksjoner gir mindre behov for utgraving og fundamentering, forteller Fossnes.
Kort oppsummert er dette noen fordeler;
●    klimasmarte byggemateriale som binder karbon
●    erstatter andre byggematerialer som har langt høyere klimafortavtrykk
●    treverk er en fornybar ressurs
●    positivt for Norges CO2 regnskap
●    godt inneklima og fuktregulering
●    rent og attraktivt arbeidsmiljø
●    overlegne egenskaper innen varme og fukt
●    svært god brannmotstand
●    meget rask montasje gir kort byggetid
●    meget begrenset mengde byggeavfall
●    lav vekt gir enklere fundamentering

Produsert av Splitkon i Åmot

Ved årsskiftet startet Splitkon AS opp produksjonen i sin nye fabrikk i Åmot i Buskerud. Fabrikken baserer seg på råstoff fra skogene på Østlandet, og har kapasitet til å produsere 60 000 m3 ferdige krysslimte bygg-elementer (massivtre). Disse kan ha opptil 16 meters lengde og 3,5 meters bredde. Alle dører, vinduer og gjennomføringer av rør og kanaler freses ut med millimeterpresisjon.

Den aller første leveransen fra Splitkon AS gikk til Gjennestad videregående skole.