Byggeplassbefaring  nye Horten videregående  8. mars

Nye Horten videregående skole primo mars 2018 Foto: Kristoffer Frøystad, Veidekke
Ambisjon; Plusshus - lite klimafotavtrykk - Breeam Outstanding

Vestfold fylkesting har store ambisjoner for den nye videregående skolen i Horten – Plusshus-skole og lite klimafotavtrykk med klassifisering Breeam Outstanding

Anbudsprosessen med konkurransepreget dialog ga gode og tilfredsstillende løsninger på nødvendige krav innen energiforsyning og energibruk, byggevarenes klimaavtrykk og en moderne skoles funksjonskrav. I byggeprosessen er det også lagt inn ambisjoner om mest mulig utslippsfri byggeplass.

Planene realiseres. Byggegropa fylles nå med et topp moderne skolebygg.

 

Torsdag  8. mars arrangerte forumet i samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Veidekke Entreprenør en byggeplassbefaring på nye Horten videregående skole.

Hovedmålgruppene var forumets partnere, offentlige og private eiere og eiendomsutviklere av yrkesbygg.

Arrangementet startet med orienteringer i skolens auditorium, og fortsatte med befaring inne på anleggsområdet.

Programmet

Velkommen
Helen Rany Olsen - prosjektleder Vestfold fylkeskommune

Fra Paris til ny Horten videregående skole
Runar Bekkhus - byggeleder Vestfold fylkeskommune

Status i byggearbeidet
Kristoffer Frøystad - prosjekteringsleder Veidekke Entreprenør
Sondre Tuft Torgeirsson - Vedekke Entreprenør

Befaring av byggeplassen i to grupper

Gruppe 1 ble ledet av Runar Bekkhus, VFK med hovedfokus på bygningsmaterialer og arkitektur

Gruppe 2 ble ledet av Georg Gran, Gran VVS med fokus på brønnpark og energisystemer

Påmeldte og aktører under byggeplassbefaringen


Følg med på en løpende utviklingen av nye Horten videregående skole gjennom Veidekkes web-kamera.