Biogass på hjul

Gå direkte til

Biogass er et klimasmart drivstoff, og er særlig aktuelt for tyngre kjøretøy. Med Den Magiske Fabrikken og produksjonen av biogass som nærliggende nabo ble det 23. mai mønstret til konferanse for å sette fokus på mulighetene.
ASKO kjører fornybart - blant annet biogass Foto: Vestfold klima- og energiforum


Transportører og brukere av transporttjenester var invitert til et heldagsarrangement dedikert  lette og tunge kjøretøy. Dagen ble en blanding av informerende foredrag, mingling, kommunenettverk og fremvisning av kjøretøy. Arrangementet viste at biogass er et reelt alternativ i transportsektoren fra mindre flåtekjøretøy til de store. Aktører fra bransjen deltok med utstilling både ute og inne.

Konferanse ble arrangert i samarbeid mellom Vestfold klima- og energiforum og Biogass Oslofjord.
Øvrige bidragsytere er Vestfold Avfall og Ressurs (Vesar), Skagerak Energi og Greve Biogass.


Program

Dagens konferansier var Olav Brastad - Bellona


Animasjonsfilm om biogass
Biogass 2020

Videoklipp fra konferansen

Biogass - Hva er på gang i Norge?
Guri Bugge - Østfold fylkeskommune

Utviklinger i Norden og Europa
Kjetil Dahl - Skagerak Energi

Biogass i daglig bruk
Steinar Karlsen - Litra Gass

Kommunetreff

Utstillere av kjøretøy

Utstillere med stand

Paneldebatten

Debattleder - Olaf Brastad - Bellona
Innkjøper - Geir Kjellsen, Horten kommune
Transportør - Jens Olaf Rud, Norges Lastebileierforbund
Kjøretøyleverandør - John Lauvstad, Norsk Scania AS
Biogassleverandør - Frode Halvorsen, Skagerak Energi AS

Deltakere på konferansen

KLPs arbeidsgledespris

KLP's arbeidsgledepris tildelt Vesar og Greve Biogass
Konsert med Margaret Berger 

Animasjonsfilm om biogass
Video: Biogass 2020