Biogass fyllestasjon nummer fire er åpnet på Kjørbekk i Skien

Gå direkte til

Ordfører Hedda Foss Five klipper snor og åpnet 6. februar høytidelig fyllestasjonen på Kjørbekk Foto: Vestfold klima- og energiforum

Viktig i det regionale nettet av fyllestasjoner

Det er viktig at det er kommet en mulighet for å fylle biogass i Grenland. Stasjonen blir dermed et viktig ledd som utvider det regionale nettet av stasjoner hvor det kan fylles såkalt CBG – trykksatt biogass. Fra før er det åpnet fyllestasjoner på Langgrunn i Horten, i Kilen i Tønsberg og inne på næringsområdet på Rygg i Tønsberg.

I et litt større bilde er dette en del av mulighetene for å fylle i Oslo-området og i Østfold. I Sør-Sverige er det allerede over 200 fyllestasjoner for CBG.

Kjørbekk og de andre fyllestasjonene i Vestfold er døgnåpne pumper som alle kan benytte og betale med vanlig bankkort. På Rygg er stasjonen stengt nattestid.

Fra kjøkkenskapets "grønne pose" til pumpa på Kjørbekk

Med adresse til NRK-Østafjells’ seere ga Hedda Foss Five under åpningen en appell til innbyggerne om å bli enda flinkere til å kildesortere matavfallet på kjøkkenet. Det er dette matavfallet som nå er tilgjengelig som drivstoff i den nye fyllestasjonen på Kjørbekk.

Biogassen produseres av Greve Biogass i den Magiske Fabrikken i Tønsberg. Air Liquide Skagerak sørger for leveransen og drift av fyllestasjonen.

Kommunens egen kjøretøypark kommer

Skien kommune har en betydelig flåte med tjenestebiler, fra små personbiler og varebiler til lastebiler og anleggsmaskiner. I kommunedelplan for klima og energi har Skien kommune satt som mål at 80 % av bilparken være klimanøytral innen 2025,  det vil si enten elbiler eller biogasskjøretøy.

Kommunen har en plan for konvertering av egen kjøretøypark til mer klimavennlig energi.
Det er ambisjoner om at godt over 100 kjøretøy er konvertert til biogass innen 2025. Realiseringen vil jo være et resultat kommunens økonomiske handlingsrom framover og mulighet for eksterne tilskuddsordninger i årene som kommer.

Kommunens grep om egen kjøretøypark er også svært viktig for å få tilstrekkelig økonomi i de investeringene som er gjort i anlegget og den videre driften av anlegget.

Private og offentlige transportører utfordres

Men fyllestasjonen trenger flere kunder for å komme i god drift. Her er det duket for kjøretøyflåter fra andre offentlige virksomheter og private bedrifter.

Posten er allerede inne med 9 kjøretøyer som en prøveordning. Avfallsselskapet Renovasjon i Grenland (RiG) er inne med 16 lastebiler og noen personbiler.

Kommunen har en strategi om å framsnakke klimavennlig biogass til drivstoff i private kjøretøyflåter. De har allerede startet innsalget gjennom lokale næringsforeninger og næringsklynger, hvor det er mange miljøbevisste bedrifter. Bilforhandlerne i Grenland promoterer biogassdrevne biler.

Kommunens miljøvernsjef Eigil Movik peker også på den muligheten som kommunene,  fylkeskommunen og statlige etater og virksomheter har som offentlig innkjøpere til å stille miljøkrav i sine kjøp av transportoppdrag  for mennesker og varer.

Vi vil gjerne forsterke dette og kalle det et offentlig ansvar. Blant annet har Kjetil Dahl i sin masteroppgave på BI pekt på hvor svake miljøkrav som egentlig stilles i offentlige innkjøp av transporttjenester.

Eigil Movik peker også på det helt naturlige at bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn må se på klimafotavtrykket i sine transportaktiviteter. Her er jo biogassdrevne biler en glimrende anledning til å følge opp sertifikatet. Følg eksemplet til Partifrakt AS, er vår kommentar til dette.