Seminar om Powerhouse og hydrogen på Kjørbo.

Gå direkte til

Sammen med Asplan Viak og Gjermundsen Auto arrangerte vi tur til Kjørbo i Sandvika for å lære mer om Powerhouse Kjørbo, hydrogen, og Uno X Hydrogen sin stasjon like ved.
Sol på Powerhouse Kjørbo Foto: Asplan Viak

Powerhouse Kjørbo var det første bygget i Powerhouse-alliansen, der målsetningen var å rehabilitere et bygg som produserer mer energi enn der bruker. Flere nye plusshus har blitt aktuelle siden den tid, men ingen har så mye driftserfaring som Powerhouse Kjørbo. Mange bygg har nå store solcelleanlegg på taket, som kan levere strøm ut på nettet. Samtidig elektrifiseres transporten: Elbiler trenger lading, og dette skjer som regel i tilknytning til et bygg. På Kjørbo har Uno X Hydrogen en hydrogenstasjon. Hydrogen kan produseres av strøm og vann, for så å fylles på en hydrogenbil. Sammen med vår partner Asplan Viak ønsker vi å belyse hvordan bygg og transport henger sammen, og hvordan hydrogen kan spille en rolle i det energisystemet som skal bringe oss til nullutslipp.

Nå som elbiler er i ferd med å ta over for fossilbilene, er det mange som tenker at hydrogen i transportsektoren har mistet sin rolle. Det er nok riktig at elbiler vil utgjøre en veldig stor andel av personbilene vi skal selge fra 2025, når vi ikke lenger skal selge biler med utslipp lenger. Men likevel vil det være behov for flere verktøy i kampen mot klimaendringene. Ulike teknologier har fordeler og begrensninger, og det er viktig at vi fortsatt tar i bruk og videreutvikler teknologi for kjøretøy og maskiner både med biogass, hydrogen, og batteri.

I dette arrangementet vil vi vise fram stasjonen, og biler som finnes nå. Videre vil vi belyse andre muligheter og bruksområder og muligheter innen hydrogen.

I samarbeid med Gjermundsen Auto kjørte mange deltakere hydrogenbilen Hyundai Nexo fra Tønsberg til Kjørbo.

Program

Presentasjonene fra 

 Vi avslutter med en befaring på Powerhouse Kjørbo, der vi får lære mer om de tekniske løsningene for å få til et plusshus med utgangspunkt i eksisterende bygg.

Tid og sted

Kjørboveien 20, Sandvika, Tirsdag 12. februar 2019 kl. 09.30.