Befaring hos Scanship og mikrobølgeassistert pyrolyse

Gå direkte til

Vi har besøkt Scanship sitt testanlegg for mikrobølgeassistert pyrolyse sammen med VESAR og Sandefjord Lufthavn.
Asgeir Wien i Scanship med pellets. Til venstre er kull-resten, mens de andre pelletsene er av papp, matavfall, og restavfall. Det meste kan i prinsippet pyrolyseres, men det gir kanskje mest mening med avfallsfraksjoner som er vanskelige å gjenvinne fordi de er forurenset, eller blandet. Foto: Vestfold klima- og energiforum

Pyrolyse er en løsning for å dekomponere organiske materialer uten forbrenning. Med mikrobølgeassistert pyrolyse kan man da bryte ned avfall. I prosessen skapes da en karbonrest, samt gass og væske som kan brukes til energiproduksjon eller som råstoff. 

I dag forbrennes restavfall, mens matavfall blir biogass eller kompost, papp og papir blir til nye papp- og papirprodukter, og plast blir gjenvunnet, men med en dårligere kvalitet og færre bruksområder. Kanskje kan denne teknologien finne plass i ulike avfallsfraksjoner som ikke lett kan gjenvinnes, eller der gjenvinning krever for mye frakt.

Torsdag 27. juni besøkte Vestfold klima- og energiforum testanlegget sammen med VESAR og Sandefjord Lufthavn AS.

I likhet med Scanship har Scandinavian Biofuel Company utviklet løsninger basert på denne teknologien.