ASKO i Larvik fanger solenergien i Vestfolds største solpark

Gå direkte til

Vestfolds til nå største solcellepark med 3.800 kvadratmeter solcellepaneler prøvekjøres nå på taket til ASKO Vestfold Telemark på Hegdal i Larvik. Dermed røyk rekorden til USN-Bakkenteigen på 3.000 m2 fra juni i år.
Bildet viser solcellanlegget på ASKO under montering i august 2018. Foto: ASKO Vestfold Telemark

Nå var tida moden

Nå var tida moden, og vi har bygget et anlegg som gir fornybar energi med god økonomi, sier direktør Torgeir Herlofsen. Med konservative kalkyler er dette anlegget nedbetalt på 13-14 år. Kost/nytten er bedriftsøkonomisk riktig og basert på dagens pris på elektrisitet.

Anlegget føyer seg dermed pent inn blant ASKO’s 10 andre solcelleparker rundt om i landet.

Produksjon og forbruk

Anleggets installerte effekt er på 632 kWp. I innkjøringsperioden i oktober har det ligget på 150 kW innstrålt effekt på normale soldager. Årlig forventes det en produksjon på 550.000 kWh solstrøm, eller 0,55 gigawattimer. Det vil dekke opp rundt 14 % av det samlete energibehovet som ASKO’s administrasjon og varelager samt Bama’s kjølelager vil ha i 2019. All produsert solstrøm skal gå til eget forbruk.

Med sine 26.000 m2 administrasjons- og lagerarealer har ASKO nok å varme opp – og kjøle ned. Den største energiforbrukeren er kuldeproduksjon som dekker både ASKO og BAMA sitt lager. I tillegg skal over 100 elektriske trucker lades opp gjennom døgnet.

Energiledelse er også viktig. Kuldeproduksjonen utnyttes videre til oppvarming og det er montert LED-lys i byggene. På parkeringsplassen står 2 ladepunkter for gjester og 8 ladepunkter for ansattes elbiler .

Ledig takareal for utvidelse

På det flate taket er det en solcellepark med 3.800 m2 solcellepaneler, eller på størrelse med nesten 5 håndballbaner - for å bruke LHK-terminologi. Etter hvert som det høstes erfaring med produksjonen kan anlegget utvides for å dekke opp nye behov. Flate takarealer er det foreløpig nok av på ASKO.

Det eneste en besøkende ser av dette er et 150 m2 stort panel som står på sørveggen til BAMA-lageret. Dette panelet er på sitt beste i lav vintersol.

Panelene er fra en tysk leverandør. Anlegget er planlagt og levert som en totalentreprise fra Solcellespesialisten etter en anbudskonkurranse.

ASKO søker solenergien; (f.v.) John Wallumrød - distribusjonssjef, Torgeir Herlofsen - direktør, Terje V. Jacobsen - prosjektleder miljø, Trond Aas - teknisk leder

Kompetanse og utvikling

ASKO har gjennom prosjektet bygget opp sin egen kompetanse på planlegging og drift. I tillegg er det er også inngått en oppfølgingsavtale for å overvåke anlegget og foreta kontinuerlige forbedringer.  

Bedriften vil følge nøye med i utviklingen av teknologi. Blant annet kan batteriteknologi bli interessant for energilagring, og dermed muligheten for å fordele forbruket bedre gjennom døgnet og til ulike formål.

Motiverende storskjerm

I resepsjonen til ASKO henger en stor tv-skjerm som viser hvor mye solinnstråling som til enhver tid omsettes til strøm i panelene. Dette omregnes løpende til kWh og omregnes til CO2 - som bidrag til redusert utslipp av klimagasser.

For både ansatte og besøkende er dette både forklarende og illustrerende, og motiverer til stadige miljøforbedringer. Et smart trekk.

Skjermbildet viser produksjonen av solstrøm tidlig i innkjøringsfasen

ASKO’s klimaambisjon

Hele ASKO-konsernet har en meget tydelig og ambisiøs energi- og klimastrategi. For denne logistikkbedriften med alle sine kjøretøyer er ambisjonen om å bli klimanøytral en meget stor utfordring. Den samme ambisjonen gjelder for stasjonær energibruk i ASKO’s mange bygg rundt om i Norge.

Alle distriktsavdelingene utfordres på – og måles på – hvor dyktige de er i energieffektivisering og utnyttelse av fornybare energiressurser. Verktøyet i dette arbeidet er miljøstandarden ISO 14001.